Susanna Vela demana el llistat de projectes efectuats dins d’entorns de protecció des de l’any 2010

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata (GPS) Susanna Vela vol tenir accés al llistat de projectes de construcció realitzats els darrers anys dins dels entorns de protecció dels monuments andorrans. Per això, ha fet arribar una demanda d’informació amb la qual també sol·licita els informes realitzats sobre aquestes obres des del departament de Patrimoni Cultural.

En l’escrit tramitat aquesta setmana a Sindicatura, la parlamentària socialdemòcrata demana, en primer lloc, “el llistat amb el nombre de projectes de construcció, compreses les reformes i rehabilitacions, i obra nova realitzats entre l’any 2010 i la data actual en els entorns de protecció cautelars i en els definitius”. En aquest sentit, especifica que la relació “ha d’incloure les tipologies de projectes i intervencions així com els projectes de construcció de promoció pública i privada”.

Per altra banda, també vol tenir accés als “informes del Departament Patrimoni Cultural autoritzant aquests projectes de construcció i obra nova realitzats entre l’any 2010 i la data actual en els entorns de protecció cautelars i en els definitius”.
Vela ha explicat que la petició “està relacionada amb la modificació de la Llei del patrimoni cultural” feta l’any 2014. En aquest sentit, ha recordat que es va justificar “atenent les conseqüències que havia tingut la del 2003 amb els entorns de protecció que haurien condicionat en excés la planificació urbanística”. Així, indica, “es va assegurar que els procediments eren llargs, costosos i farragosos i això no permetia construir ni rehabilitar edificis dins dels entorns”. Per això, des del PS es vol tenir ara aquest llistat de projectes, tant els anteriors a la modificació legislativa com els impulsats amb posterioritat.