Suplement de crèdit de 3 MEUR per satisfer despeses judicials de l’AREB

El  ministre de Finances, Jordi Cinca, ha informat durant la sessió de Govern d’aquest dimecres, que aquesta setmana s’entrarà a tràmit parlamentari el projecte de llei de suplement de crèdit que ha de ratificar l’avenç de fons de 2.982.150,46 euros destinat a la transferència corrent a l’AREB, per atendre les despeses derivades dels procediments contenciosos judicials i administratius interposades contra aquesta entitat com a conseqüència del procés de resolució de BPA.

Actualment, AREB s’enfronta a la defensa de 109 procediments contenciosos judicials (civils i penals) com a conseqüència del procés de resolució bancària de BPA i del no traspàs a Vall Banc. Aquests procediments estan relacionats, principalment, amb l’aïllament i el consegüent no traspàs cap a Vall Banc d’alguns comptes i productes de clients que suposen un risc per sospites de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. També hi ha casos relacionats amb demandes interposades pels antics accionistes de BPA i demandes i procediments administratius interposats per clients que havien subscrit productes financers, així com ciutadans que han cregut perjudicats els seus drets degut a actuacions de l’AREB.

Des de l’inici de la constitució i el funcionament de l’AREB, el Consell d’Administració ha presentat i aprovat ordinàriament un estat de despeses que comprèn tota una sèrie de previsions d’assessorament legal i contenciós de caràcter ordinari. En l’exercici 2017, arran de l’allau de reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA (a causa del procés de resolució d’aquesta última), totalment extraordinària i inesperada, les despeses previstes han estat insuficients per assumir els costos derivats de la situació contenciosa sobrevinguda, que es xifren en un import de 2.982.150,46 euros. Respecte de la mateixa situació i degut a l’avenç i el desenvolupament dels procediments judicials i administratius, reclamacions i demandes, no resulta possible esperar fins que s’aprovi el pressupost de l’exercici vinent.

Avui mateix el BOPA ha publicat el Decret que autoritza un avenç de fons per tal de fer front de manera urgent a les despeses d’aquests processos administratius i judicials per part de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries. Aquest avenç s’ha sufragat amb transferències de diferents partides del pressupost del 2017 i per tant no suposa nou endeutament.

TOTES LES NOTÍCIES