El Comú de la Massana ha presentat la memòria que indica l’estat de comptes a data 30 de juny del 2013 i que presenta un superàvit d’1,9 milions d’euros. Les despeses ascendeixen a 4.403.563 €, amb una reducció de més d’1,1 milions euros respecte a la del primer semestre de l’exercici 2012, cosa que representa una rebaixa d’un 21,3%. D’altra banda, els ingressos liquidats ascendeixen a 6.320.642 euros, per la qual cosa el resultat pressupostari és positiu.

En aquests moments els comptes del Comú reflecteixen que l’endeutament global (Comú + EMAP) se situa en 37.510.699 euros, reduint-se en 5,6 milions d’euros respecte al tancament de l’exercici 2012, i continuant amb la tendència d’anar reduint la xifra en cada exercici. El cònsol major, David Baró, ha recordat que s’està treballant en base amb un pla de viabilitat, que ja s’ha presentat al Govern i també a les entitats bancàries, que marca el model de gestió a seguir, en base a criteris realistes, ja que té en compte el ritme actual d’ingressos i l’actual política de rigor en la gestió i contenció de la despesa de funcionament, tot i augmentant la partida d’inversió. Es desprèn d’aquest pla que el Comú pot i podrà fer front als seus compromisos contrets amb anterioritat, gràcies a les mesures i decisions preses fins a la data.

El Comú continua treballant per trobar una sortida pel que fa a la problemàtica històrica del sostre d’endeutament legal. Una de les línies de treball està centrada en la possible emissió de bons per part d’EMAP, que s’està explorant conjuntament amb els bancs. De forma paral•lela es mantenen converses amb empreses per a la possible entrada de capital privat a Emap, tot i que no hi ha cap proposta ferma. El Comú exposarà el pla i l’avançament de les converses en una nova reunió de poble que tindrà lloc a l’octubre, tal i com ja es va comprometre el mateix cònsol major en la reunió informativa del passat mes d’abril.

Modificació de les normes urbanístiques

En la sessió d’avui s’ha aprovat per unanimitat la modificació de les normes urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial. El canvi més substancial és la rebaixa de la parcel•la mínima per construir un habitatge, amb l’objectiu de donar més facilitats al petit propietari i reactivar el sector de la construcció, com ha explicat la consellera Olga Molné. La superfície ha passat a ser de 400 m2 –enlloc dels 600 m2- en el cas d’un habitatge, i a 500 m2 –enlloc de 1.200 m2) en cas de dos habitatges en una mateixa edificació. D’altra banda, també s’han adaptat les normes a la Llei general per poder construir un habitatge amb caràcter provisional en sòl urbà no consolidat i en sòl urbanitzable, de tal manera que el propietari pugui construir sense que s’hagi de desenvolupar tota la unitat d’actuació. Un altre canvi ha estat la variació de la regulació de les modificacions de terreny: ara es permetran dues modificacions, amb una alçada màxima de 9m, enlloc de les tres modificacions amb alçada màxima de 10,50 metres.

Amb aquestes modificacions s’ha pretès fer una depuració de la normativa per fer-a més àgil, ja que molts punts ja estaven inclosos en reglamentacions generals. En total s’han suprimit catorze articles i se n’han modificat vint-i-un.

 Estalvi de 90.000 euros anuals en la despesa d’enllumenat públic

El Comú ha adjudicat a una empresa la gestió de l’enllumenat públic de la parròquia, amb un nou model de gestió que inclou el manteniment de les instal·lacions, la inversió que l’empresa ha de fer per reduir el consum elèctric i la instal·lació i subministrament de l’enllumenat de Nadal. L’adjudicació, per un període de 12 anys, s’ha fet en base a un informe d’avaluació d’una enginyeria especialitzada i permetrà al Comú un estalvi d’un 30%, cosa que significa estalviar uns 90.000 euros anuals. El cònsol major ha explicat que es segueix amb la línia de traspassar els estalvis aconseguits en despeses de funcionament a incrementar la partida d’inversió i continuar reduir l’endeutament.

(Foto: ANA)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada