Som realment solidaris?

Crec que tots estem essencialment d’acord en el fet que aquest món en què vivim no es perfecte. Som aquí, en un món que ve construint des de molt abans que nosaltres, i que possiblement ens sobreviurà. Cada un de nosaltres, com a persones, com a individus, com a éssers humans, sensibles, pensants, racionals, i éssers de bé, aspirem a un món millor, i a una vida millor. Aspiració legítima si n’hi ha. I d’altra banda justa.

Com a éssers individuals que som tenim dret a aspirar al que és bo i convenient per a nosaltres avui. Aspirar al que és bo i convenient per a aquells als quals volem. També al que és bo i convenient per a aquelles persones a les quals no coneixem, però tenim consciència de la seva existència. I tenim el legítim dret a desitjar el que és bo i convenient a tot ésser humà que hi hagi sobre aquest planeta. Res ni ningú pot llevar aquest dret, perquè ens correspon, perquè és així com som i és així com sentim. I de la qual cosa donem testimoni amb els nostres actes. Els quals són lliures, perquè nosaltres hem triat realitzar-los. Però també són responsables perquè una vegada realitzats tenen conseqüències, que no podem eludir.

La solidaritat, neix en el si de les nostres ànimes. És cert que molts altres ens hem identificat amb ell. Que ens hem sumat. I que estem per la idea d’un món “Més humà”. Aquest humanisme de base, que té en compte l’altre, tot i que no el coneguem en persona, és potser el millor del manifest. I a mi em sembla que no hem de perdre.

Internet, és avui una realitat. Com organitzar-nos i coordinar-nos per mitjà de la xarxa? Hi ha aquí persones de totes classes, persones de diverses cultures, de diferents idiomes, d’experiències personals diferents, d’idees i ideologies diferents. Hi ha aquí molts matisos. Molta riquesa. Molta varietat. I malgrat tot això hem coincidit en pensar que hi ha “interessos en comú”. A qui de nosaltres no li interessa un món millor? A qui no li interessa una vida millor? A qui no li importa superar les injustícies que ens contaminen avui? Crec que tots estem d’acord en això.

De manera que jo considero, i és una opinió particular i molt personal, que tots hauríem de poder participar d’allò que millori el nostre món, i les nostres vides, i també la vida dels altres. Però, i sempre anteposo aquest però, hauríem de fer-ho per sobre de les nostres ideologies, per sobre de les nostres aficions polítiques, o socials, o religioses. Per sobre fins i tot dels nostres capricis, i costums apreses. Per sobre de les nostres pròpies històries personals. Perquè hi ha alguna cosa que està per sobre de totes aquestes coses que ens han dividit i fet discutir sempre. I el que està per sobre de tot això és l’ésser humà. És a dir Nosaltres mateixos no som potser més que una ideologia, o una idea política, o una creença religiosa? No som més amplis com a persones?

Hem de seguir cadascun com a persones. No com organitzacions, partits, clubs, o qualsevol altra forma d’organització alienes a l’esperit humà que està en l’arrel del manifest. Hauríem de tenir la valentia personal, d’assumir amb plena llibertat i consciència, que són coses que desitgem i volem com a persones. Fins i tot independentment del que pensin d’això, les institucions preexistents, ja siguin governs, esglésies, partits polítics, associacions diverses, etc Són els nostres desitjos propis i personals els que expressem aquí. I participem del bé en el món i amb el món, fent ús de la nostra llibertat d’opinió, d’expressió, d’associació, i d’acció, d’una manera lliure i voluntàriament.

Diuen que s’entén com l’ajuda, el suport, la fraternitat i la empatia cap a qui pateix un problema o es troba en una situació desafortunada, o cap a qui promou una causa valuosa.

Doncs hem nascut per col · laborar, igual que els peus, les mans, les parpelles, les fileres de dents, superiors i inferiors.

Obrar, doncs, com adversaris els uns dels altres és contrari a la naturalesa.

El principi de mundialització de la informació va en contra del principi universal de la solidaritat. Això és així perquè la informació s’esgota en si mateixa i ella mateixa és la seva fi.

La solidaritat social i, política que necessitem per construir una societat menys lletja i menys agressiva, en la qual puguem ser més nosaltres mateixos, té una pràctica de real importància en la formació democràtica.

Com a individus crec que tots podem col · laborar i participar, nus, sense robes, ni colors. Com venim al món, tal qual.