Solucions per al control del soroll urbà

L’augment de la població i de l’activitat frenètica a les ciutats dóna com a resultat l’increment proporcional del soroll generat, sent el trànsit rodat la principal font de contaminació acústica d’avui.

La proposta d’Urbiotica consisteix en la implementació d’una xarxa de vigilància del soroll per a la monitorització contínua i en temps real dels punts més conflictius de la ciutat i la utilització d’alertes de superació dels límits establerts. Això s’aconsegueix gràcies al nou dispositiu U-Sound: un sensor autònom i sense fils dissenyat per Urbiotica per mesurar el soroll a la ciutat.

La informació generada pel sistema accessible tant per al gestor com per al ciutadà a través de l’eina web VisorAcustic. D’aquesta manera, s’informa i implica al ciutadà i es fomenta la transparència.

Disseny, robustesa i durabilitat: O-Sound es va dissenyar per a integrar-se amb l’estètica de l’entorn, garantir la robustesa del maquinari i les comunicacions, i d’aquesta manera arribar a una vida útil de 10 anys.

El sistema de vigilància del soroll d’Urbiotica ja s’ha posat en marxa a la ciutat de Girona.

TOTES LES NOTÍCIES