Socialdemocràcia i Progrés es constitueix en associació amb la voluntat d’aglutinar el centre ideològic

Socialdemocràcia i Progrés s’ha constituït en moviment polític aquest dissabte al matí. La voluntat de la nova associació -que en breu s’inscriurà al registre d’associacions- és la d’aglutinar el centre ideològic, tot i mantenint-se fidels als principis de la socialdemocràcia i al programa amb el qual la majoria dels seus integrants van concórrer en les darreres eleccions sota les sigles del Partit Socialdemòcrata. La comissió política, que serà l’òrgan executiu de l’associació, serà presidida per Víctor Naudi, i Delfí Roca ocuparà el càrrec de secretari d’organització.

Naudi ja ha exercit com a president i ha assegurat que la nova organització és fidel als valors de la socialdemocràcia. En aquest punt, ha afirmat que ‘no ens hem mogut ni un mil·límetre dels compromisos electorals i continuem sent socialdemòcrates’. Tot i això, s’afegeix la paraula ‘progrés’ al nom del moviment per tal de permetre un eixamplament, doncs Naudi entén que ‘cal fer replantejaments’ en determinades qüestions, per tal d’adaptar-les al país i al moment actual.

Aquests replantejaments han de permetre ‘aglutinar un centre més ampli’, sempre que la ideologia i el projecte de país girin entorn de la socialdemocràcia. Captar aquests sectors i fer una plataforma àmplia és un dels objectius del nou moviment polític.

Això també s’aconseguirà deixant enrere les estructures, que es poden veure rígides, de partit. Segons el president de Socialdemocràcia i Progrés, els estatuts de l’associació permeten una major flexibilitat i que les persones afins s’hi puguin adherir ‘sense sentir-se encotillats’ per una estructura de partit. A més, també han de permetre un debat ‘obert, transparent i permanent’, tant a nivell intern com amb la ciutadania. Això és, ‘volem fer les coses d’una altra manera, sense renunciar als valors de la socialdemocràcia’, deixant de banda els escenaris tancats de dreta i esquerra, i ‘ampliar ventalls en aspectes sempre als tomb d’un centre esquerra i centre dreta molt propers, i més enllà de la política, més que res en temes concrets’, en els quals l’entitat haurà de determinar els posicionaments en debats a venir durant els propers mesos.

Els estatuts també permeten treballar a nivell internacional i tenir relacions amb organismes com pot ser el Partit Socialista Europeu, segons ha exemplificat Naudi. I també determinen l’estructura de l’organització. Aquesta tindrà una assemblea general, que serà el màxim òrgan de presa de decisions, i també un consell nacional que es reunirà un mínim de sis vegades a l’any. La direcció serà a càrrec de la comissió política. En aquesta hi participen el president, Víctor Naudi, i el secretari d’organització, Alain Mateu, a més dels vocals. En un primer moment se’n compten onze, i els estatuts permeten que n’hi hagi un mínim de quatre i un màxim de dotze.

A més d’aprovar els estatuts i escollir els càrrecs directius, l’assemblea constituent ha servit per tractar diferents qüestions que marcaran el proper debat d’orientació política. S’han tocat diferents àmbits, des de l’econòmic al social, passant per l’apropament a la Unió Europea i el marc impositiu. En aquest darrer punt, Naudi ha remarcat que el grup parlamentari mixt, que és el que integra membres de Socialdemocràcia i Progrés, serà fidel a la proposta que el PS duia al programa electoral, amb un tipus del 10% i un mínim exempt de 40.000 euros. Aquest punt ha dut el president de la nova formació a criticar el Govern de Demòcrates per Andorra, doncs considera que els darrers dos anys són un ‘temps perdut’, i que ‘si aquest Govern tan valent que diuen que és hagués presentat la proposta segurament el problema afegit que ens podem trobar, que no vol dir que hi sigui, que des d’Europa es digui que és baix, no hi hauria estat’. És a dir, Socialdemocràcia i Progrés entén que les institucions europees valorin un tipus impositiu del 10% com massa baix per a l’homologació, però tot i així, ‘per coherència política i per interès de la població en general, treballadors i sobretot teixit empresarial, com més baixa sigui la fiscalitat, millor que millor’. Naudi ha assegurat que treballaran per ‘tenir una fiscalitat baixa, transparent, coherent, que sigui del mínim acceptable’.

1 comentari

  1. El secretari d’organització és Alain Mateu i el secretari adjunt David Borras.

Comments are closed.