S’inicia una prova pilot del programa APTITUDE, de prevenció de la dependència de la gent gran

Miquel Casal Rossell, President de la comissió de  Gent Gran i Benestar Social del Comú de Canillo,Francesc Camp Torres, Cònsol Major de Canillo,   Joan Martínez Benazet, Ministre de Salut, Josep Maria Piqué, Director general del SAAS i  Eva Heras, Adjunt al director assistencial per a l’Àrea de cronicitat i sociosanitari.
Miquel Casal Rossell, President de la comissió de Gent Gran i Benestar Social del Comú de Canillo,Francesc Camp Torres, Cònsol Major de Canillo, Joan Martínez Benazet, Ministre de Salut, Josep Maria Piqué, Director general del SAAS i Eva Heras, Adjunt al director assistencial per a l’Àrea de cronicitat i sociosanitari. Foto: Comú de Canillo

La Sala de Consell del Comú de Canillo ha estat l’escenari de la presentació de la prova pilot d’avaluació dels dominis de la capacitat intrínseca (mobilitat, cognició, emoció, sensorial)  de la gent gran en el marc del Projecte Aptitude.  L’acte ha anat a càrrec del ministre de Salur, Joan Martínez Benazet, el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, el conseller de Gent Gran i Benestar Social del Comú de Canillo, Miquel Casal Rossell, del director general del SAAS, Josep Maria Piqué, i de l’adjunta al director assistencial per a l’Àrea de cronicitat i sociosanitari, Eva Heras.

L’envelliment de la població suposa un repte pels sistemes de salut que han de desenvolupar estratègies per donar resposta a les necessitats de les persones grans. Envellir de forma saludable no es limita només a l’absència de malalties, sinó que també implica el desenvolupament i el manteniment de les capacitats intrínseques i funcionals que permetin garantir a la gent gran un bon estat de benestar i independència.

Per aquest motiu, Andorra conjuntament amb França (Occitanie) i Espanya (Catalunya i Navarra), participa en el projecte APTITUDE (Agir pour la Prévention Transpyrénéenne de la Dépendance) que es desenvolupa en el marc del Programa europeu de cooperació interregional POCTEFA, per la prevenció transpirinenca de la dependència en les persones grans.

L’objectiu final del projecte és promoure el benestar i la qualitat de vida de les persones grans del nostre país i retardar al màxim els elements de fragilitat que porten a la dependència. El programa preveu desenvolupar tot un seguit de mesures i actuacions sobretot relacionades amb l’exercici físic, l’estimulació cognitiva i els hàbits nutricionals en els majors de 70 anys que han de  permetre retardar la seva dependència i/o el seu ingrés a una residència.

El SAAS és el soci del projecte APTITUDE per part d’Andorra, en col·laboració amb el Ministeri de Salut i compta amb un conjunt de coordinadors que inclouen, altres representants de l’esfera política, tant a nivell de l’administració central com de la local (Ministeris d’afers socials, justícia i interior i Comuns), representants d’associacions (Federació de la gent gran d’Andorra i Associació  Andorrana per la Malaltia d’Alzheimer). A partir del grup de coordinadors i altres associats ( col·legis professionals, universitat d’Andorra, etc.) s’ha mobilitzat un equip operatiu per tot el Principat de més de 80 professionals de diferents àmbits de la societat (salut, social, associatiu, etc.) centrats en contribuir a la prevenció i millora de la dependència.

La parròquia de Canillo, on viuen al voltant de 300 persones majors de 70 anys, serà la primera al país en participar en una prova pilot comunitària en el marc del projecte APTITUDE i per consegüent serà pionera al principat en l’avaluació del nivell de fragilitat de les persones grans, a fi de poder donar resposta i aplicar pautes per tal de millorar i prevenir situacions que poden incidir negativament en el nivell de dependència de la gent gran.

Durant les properes setmanes s’iniciarà a la parròquia un seguit d’avaluacions a la gent gran per valorar la funció motora i cognitiva, la vitalitat, la nutrició, etc. Aquest estudi permetrà detectar aquelles persones fràgils en algun dels dominis de la capacitat intrínseca per tal de proposar intervencions que reverteixen aquesta situació. Tanmateix els resultats d’aquest estudi ajudaran a promoure l’assistència, la formació i la investigació en el camp de la fragilitat.

Aquestes avaluacions seran voluntàries, es realitzaran al Centre d’Atenció Primària o al “Com a Casa”, a l’edifici Perecaus per part de professionals del SAAS seguint recomanacions de l’OMS i eines d’avaluació reconegudes científicament.

A la vegada la integració del Comú de Canillo al projecte APTITUDE dona compliment a una de les iniciatives més destacades del programa electoral de Demòcrates les passades eleccions per millorar la qualitat de vida del col·lectiu de la gent gran, alhora que reforça i complementa la tasca iniciada per l’anterior equip comunal amb el servei “Com a Casa”.

La col·laboració entre el Ministeri de Salut, el SAAS i el Comú de Canillo en aquesta primera fase del projecte no fa més que refermar la voluntat de totes les parts de millorar i fomentar la salut de la nostra gent gran i iniciar una nova forma de concebre la nostra vellesa. La crisis sanitària que estem vivint està afectant de forma molt significativa a aquest col·lectiu, i ha posat al descobert les seves necessitat reals. La prevenció s’ha d’entendre com la millor inversió a llarg termini i el projecte APTITUDE ha de ser una de les eines fonamentals que permeti iniciar aquesta nova manera de preparar el nostre futur i el de la nostra gent gran.

 

TOTES LES NOTÍCIES