S’inicia una campanya de control del soroll de vehicles i ocupació del transport públic

tub-escapamentEl  Departament de Policia darrerament ha rebut diverses queixes per part de la ciutadania a causa de l’excés de producció de soroll de turismes i motocicletes que circulen tant de dia com de nit per les nostres carreteres. Sensible doncs a aquesta problemàtica, la direcció del Cos ha considerat adient iniciar una campanya dirigida a controlar els vehicles que produeixen un excés de soroll a la via pública.

En aquest sentit, basant-se en el contingut des articles 196 i 171 del Codi de la Circulació, s’iniciarà una campanya que tindrà per objectiu controlar i sancionar tots els conductors que en el sistema d’escapament del seus vehicles, superin els límits de soroll en decibels o presentin irregularitats, tal com s’estableix expressament en aquests dos articles.

Així mateix, també s’ha constatat en algunes ocasions que certs conductors d’autobusos sobrepassen el nombre màxim de passatgers en els seus trajectes. Aquest fet causa una manca de seguretat en els passatgers transportats, que sovint han de viatjar dempeus quan el vehicle per les seves característiques no ho preveu.

També en aquest aspecte, i en base a l’article 71.1 del Codi de la Circulació, s’iniciarà una campanya amb l’objectiu de controlar els vehicles destinats al transport col·lectiu de passatgers.

Paral·lelament també s’ha constatat que autobusos i taxis s’estacionen en les parades destinades a aquests serveis públics amb el motor en marxa durant llargs períodes de temps. Aquest fet provoca que aquests vehicles de combustió emetin innecessàriament gasos contaminants a l’atmosfera.

Per aquest mateix motiu, tenint en compte tal com diu l’article 65.3 del codi de la circulació, que “qualsevol vehicle en situació d’estacionament ha de romandre amb el motor parat” i la definició d’estacionament de l’article 1.23 del codi de la circulació que diu “pot considerar-se estacionament la parada que tingui una durada superior a dos minuts”, durant la campanya també es controlarà i sancionarà tots aquells conductors d’autobusos i taxis que infringeixin l’article 65.3 del codi de la circulació, pel fet de romandre estacionats en les seves parades més de dos minuts amb el motor en marxa.

Aquesta campanya específica s’iniciarà dilluns 26 de setembre a les 7 hores i finalitzarà el diumenge 23 d’octubre a les 19 hores.

Text: Servei de Policia

1 comentari

  1. Esperem que la campanya sigui un èxit per posar fi a un problema greu per a un país turístic com és Andorra.

Comments are closed.