Silvestre advocats desmenteix les informacions sobre amenaces a un gestor de BPA

Arran de les informacions aparegudes aquest dilluns, 20 de juny, en mitjans de comunicació públics que mencionen un lletrat/da d’aquest despatx, Silvestre Advocats vol fer les següents consideracions:

Que les acusacions versades sobre un dels membres integrants d’aquest despatx professional no s’ajusten a la realitat essent totalment contraries a la mateixa i mancades de fonament, les quals seran oportunament desacreditades en el corresponent moment processal.

Que, davant les acusacions versades, previ aixecament del secret professional per part del Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra, s’aportaran les proves que acrediten la realitat dels fets, i desvirtuen clarament i per complert les manifestacions i informacions aparegudes en mitjans de comunicació públics.

Que aquest despatx continuarà representant i defensant els interessos dels seus clients amb la mateixa professionalitat, responsabilitat, independència i autonomia com ho ha vingut fent fins ara, refusant i responent davant totes aquelles actuacions que puguin posar en perill els principis rectors de la nostra actuació professional en tots els casos en que ostentem la defensa i representació dels clients que ens han confiat els seus interessos.

Text: Silvestre Advocats

Llegiu la notícia relacionada 

2 comentaris

  1. […] Comentari suprimit per efectuar acusacions anònimament

Comments are closed.