Setmana marcada pel Debat sobre l’Orientació Política del Govern

La seu actual del Parlament andorrà
La seu actual del Parlament andorrà (Consell General)

Setmana marcada en vermell en el calendari polític del Principat. Dimecres arrenca el Debat sobre l’Orientació Política del Govern que se celebrarà entre dimecres i divendres. D’aquesta manera, el dimecres dia 12, a partir de les 16 hores, hi ha programada la intervenció inicial del cap de Govern, Xavier Espot, sense límit de temps.

El programa

Dijous, 13 de juny, a les 9.30 hores

Primera intervenció del conseller general no adscrit (9 minuts) i dels grups parlamentaris (30 minuts) per ordre de menor a major nombre de consellers generals.Dijous, 13 de juny, a les 16 hores

Torn de rèpliques que inicia el cap de Govern. Cada cop que intervingui el Govern s’obrirà un torn de rèpliques per als grups parlamentaris i el conseller general no adscrit per un temps proporcional.

  • Acabat el debat, se suspendrà la sessió durant 1 hora 30 minuts. En aquest interval, els grups parlamentaris o un conseller general amb la signatura de dos més, podran presentar propostes de resolució fins 30 minuts després d’haver-se suspès la sessió.
  • Es reprèn la sessió per a defensar les propostes de resolució presentades. Un cop s’hagin presentat totes, la sessió se suspèn fins l’endemà.Divendres, 14 de juny, a les 9.30 hores

Es reprèn la sessió i s’informa als consellers generals que disposen de dues hores i mitja per a negociar les transaccions de les propostes de resolució.Divendres, 14 de juny, a les 12 hores

Es preveu la lectura final de les propostes de resolució amb els textos acordats i la seva votació. Un cop votades totes les propostes es dona per finalitzat el Debat sobre l’Orientació Política del Govern.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES