S’estableixen les funcions de la Comissió per la Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica

l Reglament regulador de la Comissió Nacional de Prevenció de la Violència de Gènere i Domèstica ha estat aprovat, aquest dimecres, al Consell de Ministres, per tal de donar compliment a la Llei per la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica.

La llei, aprovada el 15 de gener del 2015, va crear la comissió amb l’objectiu de garantir el compliment de la Llei i assegurar la col·laboració i la coordinació eficaces entre tots els ministeris implicats en aquesta matèria.

Per acabar de completar la regulació pel que fa a la naturalesa, l’objectiu i d’adscripció de la comissió, així com les seves funcions, composició i funcionament intern, s’ha aprovat aquest reglament.

L’objectiu del text és dotar-se d’un òrgan eficaç en la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere i domèstica, que exerceixi la missió que té encomanada de forma coordinada amb l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del ministeri encarregat dels afers socials.

A més, aquest Reglament té en compte les conclusions i les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball i de la Comissió de les Nacions Unides per a l’Eradicació de la Discriminació contra les Dones, que identifiquen l’assetjament sexual en el treball com una manifestació de la discriminació de gènere i com una forma específica de violència contra les dones.