Seminari virtual per promulgar els plans de mobilitat sostenible

Seminari virtual per promulgar els plans de mobilitat sostenible.
Seminari virtual per promulgar els plans de mobilitat sostenible. Foto: SFG

L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC) ha organitzat aquest matí un seminari virtual sobre els plans de mobilitat sostenible per a les empreses i entitats públiques. L’objectiu de la trobada ha estat el de presentar els exemples d’algunes entitats en relació al desenvolupament o a l’aplicació dels plans per fer extensiva la metodologia a la resta d’empreses del país que encara han de desenvolupar el pla.

La trobada s’ha dividit en dos blocs. En el primer bloc s’han tractat els diversos procediments sobre les preguntes inicials que cal abordar i sobre les fases de diagnosi, estimacions i implantació.

En el segon bloc, s’han tractat accions concretes, aplicacions pràctiques i instruments de seguiment. Tant en el primer com en el segon s’ha comptat amb presentacions per part d’empreses que ja el tenen desenvolupat.

La resta d’empreses i entitats, públiques o privades, sotmeses al Reglament, han pogut interactuar amb els ponents per conèixer de primera mà com aquestes han abordat el procediment d’implantació.

Cal recordar que des del desembre de 2020, està en vigor el Reglament relatiu als plans de mobilitat sostenible per al personal de l’Administració, les entitats públiques i les empreses (PMSP). El Reglament depèn de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), i impulsa la redacció de plans de mobilitat per a totes les empreses i entitats públiques de més de 100 treballadors per afavorir el transport sostenible, la reducció de les emissions d’efecte hivernacle i continuar avançant per complir amb els compromisos internacionals de neutralitat carboni al 2050. Tal com recull el text, totes les entitats amb més de 100 treballadors hauran de tenir el pla aprovat abans del 31 de desembre del 2022.

El sector de la mobilitat representa el 56% de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) a Andorra, i concretament la mobilitat interna, és la responsable aproximadament del 13% de les emissions globals, per això és fonamental incidir en aquest aspecte per reduir les emissions.

TOTES LES NOTÍCIES