Segueix caient la matriculació de turismes i motos a Andorra

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes de juliol han estat 284, el què suposa una variació percentual negativa del 29% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Aquest mes ha tingut una variació positiva “Camions i Camionetes” amb un +156,3%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Altres” amb un -66,7%, “Turismes” amb un -37,9% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -26,9%.

Les matriculacions de vehicles acumulades des del mes de gener fins al juliol han estat 2.419, fet que equival a una variació percentual del -14,6% respecte al període anterior, en què es van matricular 2.833 vehicles. “Camions i camionetes” mostra una variació positiva de 44 unitats (+24,0%). La resta de categories mostren variacions negatives: “Turismes” de -319 unitats (-17,1%), “Motocicletes i ciclomotors” de -96 unitats (-14,0%) i “Altres” de -43 unitats (-41,3%).

Les matriculacions de vehicles dels darrers 12 mesos han estat 4.212, fet que equival a una variació percentual negativa del 8,4% respecte al període anterior, en què es van matricular 4.598 vehicles.

TOTES LES NOTÍCIES