Segons un estudi, s’haurien de fer millores en eficiència energètica al pavelló del Prat Gran

Segons un estudi, s'haurien de fer millores en eficiència energètica al pavelló del Prat Gran
La coberta té la suficient irradiació com per a poder col·locar-hi panells fotovoltaics (Andorra Recerca + Innovació)

Un grup de treball, organitzat per Andorra Recerca + Innovació en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya, ha identificat els problemes i proposat solucions de millora per a l’eficiència energètica del pavelló esportiu del Prat Gran, a Escaldes-Engordany.

Millora del confort tèrmic per mitjà de la regulació de la temperatura en funció de l’activitat programada, redistribució dels vestuaris, ampliació de la disponibilitat de la pista, resoldre els problemes d’enlluernament per mitjà de la col·locació de vinils translúcids o ampliar la capacitat de l’aparcament.

Aquestes són algunes de les propostes sorgides de la darrera trobada del grup de diàleg entorn la millora de l’eficiència energètica del pavelló esportiu del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, en el marc del projecte europeu Coleòpter, que ha organitzat Andorra Recerca + Innovació en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya.

El grup de diàleg ha estat format per representants de diverses entitats socials i esportives del país, com el col·legi de la Sagrada Família, la Federació Andorrana de Voleibol, el comú escaldenc, el Bàsquet Club Morabanc o la Federació Andorrana de Futbol, entre d’altres. Una de les necessitats més discutides durant tot el procés ha estat la necessitat de millora del confort tèrmic de la zona de pista.

El grup de diàleg ha manifestat les grans variacions de temperatura, fred als matins i molta calor a les tardes, que hi ha al pavelló. Aquestes variacions són provocades, en gran mesura, pel tancament envidriat. Per tal de poder valorar de manera precisa les variacions de temperatura a la zona de la pista del pavelló es van instal·lar dos sensors de temperatura en les dues façanes principals: la façana sud i la façana nord.

De les dades obtingudes entre el 31 de gener i el 3 de febrer s’aprecia com durant la matinada la temperatura arriba a ser inferior a 15Cº, i com a la tarda supera els 30Cº. A banda dels problemes de confort per als usuaris, la climatització de l’edifici suposa la principal despesa energètica del pavelló.

L’any 2021, el pavelló va consumir 266 MWh d’electricitat i 76.440 litres de gasoil, un consum que es tradueix aproximadament en 46.000 euros i 60.000 euros, respectivament. Val a dir que bona part de l’electricitat utilitzada es destina a refrigeració i gairebé la totalitat del gasoil a la calefacció.

Es proposa ajustar la regulació d’hivern dels sistemes de climatització bastant-se en la normativa espanyola NIDE (Normativa de las Instalaciones Deportivas y Esparcimiento) que determina les següents temperatures: Vestíbul, vestuaris i lavabos: 20Cº, pista: 16Cº. Els resultats de la simulació determinen que aplicant al pavelló les temperatures de la normativa NIDE s’aconseguiria un estalvi d’aproximadament el 10% en l’ús de gasoil.

Això es tradueix en 7.644 litres, el que significa uns 6.000 euros tenint en compte el preu del gasoil de l’any 2021. Una altra de les necessitats prioritàries del pavelló és la resolució dels problemes d’enlluernament a la cantonada sud-oest de la zona de pista, que impedeix la correcta pràctica d’alguns esports. Un estudi elaborat per Andorra Recerca + Innovació el 2021 mostra que gairebé la totalitat de la coberta del pavelló presenta una gran irradiació solar.

S’estima que prop del 80% de la coberta, és a dir 1207 m2, té la suficient irradiació com per poder col·locar-hi panells fotovoltaics. Això correspondria a una instal·lació de 670 panells, amb una potència de 154,4 kWp i una generació de 294 MWh/any. Exceptuant els mesos de novembre, desembre i gener, el pavelló seria autosuficient a nivell elèctric, fins i tot, seria un aportador net d’electricitat a la xarxa.

Una altra de les solucions proposades que seria complementària tant a la col·locació de panells com de vidres fotovoltaics és la col·locació de vinils translúcids. Tot i que el pavelló ja disposa en l’actualitat de vinils en alguns dels vidres de la façana oest, aquests són insuficients per a solucionar els problemes d’enlluernament. Per a poder valorar l’impacte visual d’aquesta solució mitjançant el model BIM, s’han afegit vinils en els vidres de la façana oest del pavelló.

Des del Comú es comenta que és una solució relativament senzilla i que s’intentarà implementar-la en la major brevetat possible. Una altra necessitat identificada fa referència a la capacitat dels vestuaris. Es remarca que actualment els vestuaris disposen de massa equipaments sanitaris (dutxes, lavabos i rentamans). Com a idea general es decideix que la distribució futura dels vestuaris hauria de contemplar quatre vestuaris independents pels equips i un pels àrbitres.

Per últim, la darrera necessitat prioritària identificada en la segona reunió col·lectiva és la poca disponibilitat d’aparcament en les immediacions del pavelló, així com el preu d’aquest. Des del Comú s’anuncia que de cara al proper curs, a l’hora de fer la sol·licitud de reserva del pavelló per a competicions es podran sol·licitar places d’aparcament en els pàrquings comunals propers als pavellons sempre i quan estigui justificat.

A final d’aquest mes de juny o principi de juliol es transmetran els resultats del diàleg al Comitè de direcció. Es recorda que el projecte Coleòpter no disposa de pressupost per aplicar les solucions identificades, però que aquestes propostes es transmetran al comú d’Escaldes-Engordany perquè les tingui en compte.

Cyrille Ferrandis, tècnica del departament d’esports, avança que tot i que, actualment, no hi ha una partida pressupostària destinada a la millora del pavelló per part del Comú, des del departament que encapçala es comprometen a aplicar les solucions més relacionades amb la gestió del pavelló i que no requereixen d’una inversió important.

TOTES LES NOTÍCIES