Se signa el contracte de comodat del fons de la casa Cintet

Avui ha tingut lloc la signatura del contracte de comodat del fons de la casa Cintet entre la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert Fàbrega, i Ramon Rossell Mas, propietari del fons documental i representant de la casa Cintet.

Es tracta d’un extraordinari i únic fons documental relatiu a l’activitat comercial duta a terme per la família Rossell entre el 1861 i el 1958 a Andorra la Vella, a la plaça Rebés. La documentació s’ha conservat en molt bon estat de conservació i han arribat a l’Arxiu Nacional les sèries completes.

És un fons d’importància rellevant, que tracta un tema sobre el qual l’Arxiu Nacional no té gairebé documentació, que té un elevat valor cultural i històric, i que és una font remarcable d’informació per a la investigació, ja que obre la porta a una recerca, no tan sols dels inicis de la història comercial d’Andorra, sinó que se’n podrien extreure recerques de caràcter etnogràfic.

El fons el componen més de 80 llibres i llibretes: llibres de major; llibres de comptes menor; llibres de còpies de correspondència; llibretes de comptes; relligats amb factures i rebuts (1881-1883), i documentació de caràcter familiar i patrimonial amb més de 4.200 documents.

El Govern d’Andorra ha reconegut l’elevat valor cultural i històric i les grans oportunitats de recerca que genera del fons documental de la casa Cintet. Per la seva part, Ramon Rossell Mas ha valorat l’interès públic col·lectiu que té aquest bé documental i ha considerat convenient i necessari fer-ne el dipòsit al Govern d’Andorra, amb destí a l’Arxiu Nacional d’Andorra, per tal de garantir-ne la conservació i la divulgació entre els investigadors i la societat en general.

El comodat és per a un termini de vint-i-cinc anys. Finalitzat aquest termini, s’anirà prorrogant tàcitament per períodes cinc anys.

En el document, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports es compromet, en el marc d’actuació que li és propi, a explotar aquest fons documental en exposicions, publicacions i altres expressions culturals. Així, es procedirà a l’inventari, la classificació, la descripció, la restauració i el condicionament de la documentació i, finalment, a la digitalització del fons documental.

TOTES LES NOTÍCIES