SDP presenta 15 esmenes al projecte de llei d’ordenació i supervisió d’assegurances

naudiEl  conseller general d’SDP, Víctor Naudi Zamora, ha presentat quinze esmenes que s’adrecen a modificar diversos aspectes d’un text legislatiu que té gran importància en el camí de modernització i regulació del conjunt del sector financer.

Tot i que altres grups parlamentaris han sol·licitat i obtingut una nova pròrroga del termini per a la presentació d’esmenes, SDP, que ja havia treballat el text i analitzat el paquet d’esmenes que el sector assegurador andorrà havia presentat en data de 25 d’octubre del 2016 al Govern i al Grup parlamentari de DA, ha presentat ja les esmenes que considera necessàries per a millorar el nou text regulador del sector de les assegurances i reassegurances.

Amb les quinze esmenes presentades es busca reforçar les garanties jurídiques deixant ben assentat que els actes administratius que dicti l’autoritat supervisora han de ser recurribles en els termes i condicions que estableix el Codi de l’Administració (esmenes tercera i vuitena).

També es modifiquen les quantitats que fan referència al capítol social mínim de les entitats asseguradores (esmena quarta) per considerar impropi que un país amb vocació d’apropar-se a la Unió Europea i que té com a moneda l’euro, proposi en un projecte de Llei del 2016 límits monetaris no arrodonits, que no són més que una conversió de xifres anteriorment definides en pessetes.

Les esmenes també s’adrecen a corregir un error en el projecte quan fa referència –en l’apartat 4 de l’article 28– a una disposició transitòria cinquena que no existeix (esmena sisena).

L’esmena novena, que proposa modificar el redactat de l’apartat 3 de l’article 34, vol reforçar la transparència. En aquest sentit el redactat que proposa el conseller d’SDP, Víctor Naudi, no permet deixar de publicar completament l’informe anual de situació financera i de solvència, la publicació del qual entenem que hauria de ser exigible, per raons de transparència en la informació, en qualsevol circumstància.

L’esmena onzena proposa modificar el punt d) de l’apartat 3 de l’article 42 ja que no es considera raonable que el projecte de llei situï el capital mínim obligatori de les entitats reasseguradores per sobre del que estableix la Directiva Europea de referència.

D’altra banda, en el projecte s’han detectat diverses referències errònies, allunyades de la realitat andorrana, que només poden ser el resultat d’una excessiva i gens rigorosa inspiració espanyola del text presentat pel Govern.

És el que motiva les dues darreres esmenes.

En el cas de la catorzena pretenem eliminar la referència a diversos “tipus societaris” en l’apartat 1 de l’article 70 quan precisament l’article 18 d’aquest mateix projecte estableix que la societat anònima és l’única forma societària reconeguda per les entitats incloses dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei.

En l’esmena quinzena es proposa així eliminar la referència al “Parlament” i substituir-la per “Consell General”. Es tracta de respectar la denominació pròpia a Andorra de l’òrgan legislatiu ja que la redacció que esmenem traeix la inspiració forana del text.

Text: SDP