SDP presenta 14 esmenes al projecte de llei de modificació de la cooperació penal internacional

bartumeuEl conseller general de Socialdemocràcia i Progrés d’Andorra (SDP) ha presentat 14 esmenes que, segons ells, van adreçades fonamentalment a augmentar el grau d’autonomia i independència de la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIF) avui vinculada al Govern. Per aconseguir-ho es proposa que passi a dependre orgànicament de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF).

La proposta del conseller general d’SDP diu que ‘vol resoldre així la qüestió plantejada a l’informe del Moneyval que assenyala que un dels punts febles del sistema andorrà de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme és la manca de coordinació entre els diferents organismes nacionals amb responsabilitat en aquesta matèria, fent menció concreta al nivell de cooperació i coordinació insuficient entre la UIF i l’INAF.

D’altra banda les esmenes tercera, quarta i cinquena van adreçades a reforçar la independència de les persones nomenades per a exercir la seva competència tècnica a la Unitat d’Intel·ligència Financera, ja siguin membres del Departament de Policia, juristes o economistes.

Alhora l’esmena tretzena vol recollir el compromís, contret per la majoria demòcrata el 27 de març del 2014, quan es va aprovar la Llei 4/2014 amb modificacions a la Llei de cooperació penal internacional.

En efecte, el Grup demòcrata va manifestar en aquell moment que abans de sis mesos s’entraria a tràmit parlamentari una nova modificació de la Llei de Cooperació penal internacional i que el Govern tindria en compte la voluntat defensada per les esmenes dels nostres parlamentaris d’incorporar un membre de l’INAF en la Comissió Permanent creada per aquella Llei.

Com sigui que el Govern no ha recollit aquell compromís en el nou projecte de llei, Jaume Bartumeu ha presentat una esmena en idèntic sentit que la que ja havia defensat el mes de març’.

Text: SDP

TOTES LES NOTÍCIES