S’autoritza la venda a l’engròs de plantes, planters i llavors únicament per a explotacions agràries

planta de tabac
El planter es podrà vendre a l’engròs

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, un Decret pel qual es limita la venda de plantes, planters i llavors, per part dels establiments de venda a l’engròs –ja autoritzats a obrir–, exclusivament a les explotacions agràries que consten inscrites al Registre d’Explotacions Agràries (REA) del Departament d’Agricultura.

Per tant, queda expressament prohibida la distribució i la venda d’aquests productes a altres persones físiques o jurídiques per a usos particulars. Els establiments, oberts per poder prestar serveis relacionats amb l’agricultura –com per exemple magatzems–, han de dur un registre de les vendes a l’engròs de plantes, de planters i de llavors que efectuïn i poden sol·licitar a l’adquirent l’acreditació de la condició de titular o representant d’una explotació degudament inscrita al REA.

Aquesta normativa, que entra en vigor el mateix dia de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), tenint en compte que les mesures decretades per fer front a la COVID-19 s’han pres en l’època de l’any en què les explotacions agràries duen a terme els treballs de preparació dels conreus per a la sembra de plantes farratgeres, el cultiu del tabac i el cultiu de l’horta. D’aquesta manera, es garanteix el proveïment de plantes, de planters i de llavors de les espècies vegetals que són pròpies d’aquests conreus.