hinojosaEl Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, el Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i Fronteres, que s’ha elaborat per segon any, i el Pla de control fiscal.

El Programa anual d’actuació del Departament de Tributs i Fronteres estableix els objectius del departament per a l’any 2015, que se centren en l’assistència al contribuent, el control tributari i duaner, i l’eficàcia i eficiència del departament.

En aquest programa es defineixen les línies principals d’actuació del DTF, on se centraran els esforços més importants en el seu segon any de funcionament. Aquestes seran aplicar la nova Llei de bases de l’ordenament tributari, implantar l’impost sobre la renda de les persones físiques, millorar l’aplicació dels tributs i promoure l’alta qualificació del personal.

En el marc de l’assistència al contribuent, alguns dels objectius que estableix el pla, són fer un índex de demora en la tramitació d’ajornaments i fraccionaments, donar resposta a les consultes escrites dels obligats tributaris, i fer la millora de la doctrina interpretativa difosa al web del departament. En l’àmbit de la Duana caldrà donar suport als operadors del Procediment Simplificat d’Importació i declarants de representació directa per adaptar-se als nous processos informàtics.

En matèria de control tributari es prestarà especial atenció als requeriments de comprovació formal, els requeriments als no declarants que estiguin censats, la recerca d’obligats tributaris no censats i el control físic a la importació i exportació de mercaderies.

Pel que fa a l’eficàcia del departament, l’objectiu és reduir els períodes de tramitació i complir els terminis màxims establerts per la Llei de bases de l’ordenament tributari, i per això caldrà millorar, quan sigui necessari, els procediments i circuits emprats. En aquest sentit, es farà un seguiment especial sobre l’emissió de les devolucions d’impostos sol·licitades pels contribuents, la celeritat en la resolució de recursos i la tramitació d’expedients sancionadors incoats per la Duana.

D’altra banda, per promoure l’alta qualificació del personal, s’ha de procurar que la formació sigui suficient en nombre d’hores emprades i resulti satisfactòria pel que fa a la seva qualitat i utilitat. També caldrà ser eficient i responsable en la gestió de la informació, tot millorant la integritat i qualitat de les dades que estan a disposició de l’Administració tributària.

Pel que fa al Pla de control fiscal, aquest integra les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció tributària, duana i recaptació.

Aquest pla inclou quatre parts. El Pla d’Inspeccions Tributàries controlarà i verificarà la tributació dels diferents impostos (l’IGI, l’ITP, l’IRNR, l’IAE, l’IS i l’IRPF). El Pla de Comprovacions de Gestió Tributària comprovarà que els obligats tributaris presentin les declaracions, les declaracions presentades, les devolucions i les possibles inspeccions. El Pla d’Inspeccions i Comprovacions duaneres actuarà en l’àmbit de les declaracions comercials, el control de les mercaderies, el control d’exportacions de residus, la lluita contra la pirateria o el contraban i la prevenció i intercepció de la introducció il·lícita de diners en efectiu. Finalment les Actuacions de Recaptació desenvolupen els procediments de compensació, de derivació de responsabilitat i d’embargament, i es durà a terme la gestió i el seguiment dels ajornaments i fraccionaments per garantir el cobrament dels deutes i s’agilitzarà el procediment de constrenyiment.

1 comentari

  1. El brac executor de l’espoliació de la BPA en plena promoció personal

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada