S’aprova una contribució de 40.000 € a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja

El Govern, a proposta del ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha aprovat la contribució voluntària anual de 40.000 euros, a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja, per a la gestió de contribucions d’Andorra en concepte d’ajuda humanitària.

El Ministeri d’Afers Exteriors va signar el 20 de gener del 2012 un acord de col·laboració amb el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per a la gestió de les contribucions d’Andorra en concepte d’ajuda humanitària per al període 2012-2015. Aquest acord es va renovar el 7 de setembre del 2015 per al període 2016-2019. Amb aquest acord es simplificava i agilitzava les contribucions d’Andorra a les crides efectuades pel CICR enviant una contribució única a principis d’any i sol·licitant la seva adjudicació a activitats concretes durant l’any. 

Per període 2016 s’ha aprovat una contribució de 40.000 euros, 10.000 euros dels quals es destinaran al pressupost regular del CICR i 30.000 per a les activitats sobre el terreny.