S’aprova l’obertura pels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2021

Un document digitalitzat de l'Arxiu Nacional d'Andorra
Un document digitalitzat de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Foto: Arxiu

El Govern, a proposta de les ministres d’Educació i Ensenyament Superior i de Cultura i Esports, ha aprovat l’obertura de la convocatòria dels ajuts a projectes de recerca de temàtica andorrana de l’any 2021. L’objectiu de la convocatòria dels ajuts de temàtica andorrana és promoure i estimular els projectes de recerca o de transferència de temàtica genèrica sobre la realitat andorrana o que siguin aplicables al país. La dotació global de la convocatòria és de 30.000 euros, que es repartiran equitativament per cadascuna de les tres modalitats que concorren.

La 1a modalitat, de caràcter genèric, preveu atorgar un ajut a projectes de recerca, bàsica o aplicada, que tinguin com a objecte d’estudi Andorra; o bé, ajut a la transferència de coneixements i/o tecnologies adaptats a les necessitats territorials i sectorials del Principat. Aquest ajut és gestionat per l’Àrea de Recerca del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals.

La 2a modalitat, l’ajut Lídia Armengol Vila, s’atorga a recerques lingüístiques o sociolingüístiques basades en la llengua catalana a Andorra. Aquest ajut és gestionat pel Servei de Política Lingüística.

Finalment, la 3a modalitat, l’ajut Cebrià Baraut, s’atorga a recerques per a les quals sigui necessari utilitzar com a font bàsica d’informació la documentació dels fons de l’Arxiu Nacional d’Andorra. Queden exclosos d’aquesta convocatòria els projectes relacionats amb l’edició de fons documentals, la realització de catàlegs i inventaris documentals, i els treballs que siguin únicament de buidatge documental. Aquest ajut és gestionat per l’Arxiu Nacional d’Andorra.

Aquests ajuts es podran sol·licitar per part de residents a Andorra a títol individual o en grup. També els poden sol·licitar les entitats (institucions universitàries, centres de recerca, tecnologia o transferència, empreses i altres actors socioeconòmics) nacionals o estrangeres. La durada dels ajuts és, com a màxim, de dos anys; per tant, els projectes poden finalitzar, com a màxim, el mes de desembre de l’any 2023.

El període de sol·licitud comença el dia 7 d’abril del 2021 i finalitza el 25 de juny del 2021 (ambdós inclosos). El plec de bases es pot descarregar a les pàgines web: www.ensenyamentsuperior.ad/recerca, www.catala.ad, www.cultura.ad/arxiu-nacional-d-andorra o www.tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases).

Per a informació complementària: Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. Àrea de Recerca, tel. 743 300, Arxiu Nacional d’Andorra, tel. 802 288, i Servei de Política Lingüística, tel. 806 670.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES