S’aprova l’adhesió al Conveni per al reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres

El Govern, en la reunió celebrada aquest dimecres, ha aprovat l’adhesió al Conveni de Nova York per al reconeixement i l’execució de les sentències arbitrals estrangeres. L’acord s’ha produït en paral·lel a la tramitació al Consell General de la proposició de llei d’arbitratge, presentada pel Grup Parlamentari Demòcrata.

El Govern ha valorat la necessitat de legislar sobre l’arbitratge, una institució jurídica que ofereix una modalitat de resolució de conflictes que s’està desenvolupant en molts països del món. L’arbitratge és especialment avantatjós quan les parts en conflicte són de nacionalitat diferent, resideixen en països diferents o quan la controvèrsia interessa altres estats.

El Conveni de Nova York constitueix la clau per a l’execució efectiva i ràpida de laudes estrangers i compta amb una gran acceptació internacional amb un total de 153 estats adherits.

El Principat d’Andorra, en adherir-se al Conveni reconeixerà, basant-se en el principi de reciprocitat, l’autoritat d’una sentència dictada en un altre Estat part del Conveni o un Estat no contractant, i en conseqüència n’haurà d’assegurar l’execució d’acord amb les lleis andorranes de dret processal, en les mateixes condicions que executaria una decisió arbitral nacional.