S’aprova la Llei que garanteix que el fons de reserva de jubilació de la CASS es destini únicament a les pensions

jordi cinca

El Consell General ha aprovat la Llei del fons de reserva de jubilació, amb els vots a favor del grup demòcrata i mixt i els vots en contra del grup socialdemòcrata. El text, tal com ha destacat el ministre de Finances i Funció Pública, Jordi Cinca, permetrà que en aquesta matèria, Andorra se situï “entre els països amb una legislació més avançada i amb un nivell de control més rigorós”, alhora que es professionalitza la gestió del fons i es blinda el seu ús, de manera que “el fons no es pugui utilitzar per altra cosa que no siguin les pensions”. Durant el debat de la llei, la consellera general socialdemòcrata, Rosa Gili, ha criticat que es doti el fons de personalitat jurídica pròpia, ja que considera que amb aquesta decisió, la CASS podria perdre la titularitat del fons. Gili també ha assegurat que la comissió gestora es tornarà menys representativa i menys transparent i ha criticat el fet que es permetin contractacions directes.

Els parlamentaris han aprovat, durant la darrera sessió de Consell General de la legislatura, la Llei del fons de reserva de jubilació de la CASS, set anys més tard que la Llei de la CASS del 2008 en fixés el seu desenvolupament. Amb tot, el ministre de Finances, Jordi Cinca, ha assegurat que és una llei necessària però que “no aporta canvis substancials a la manera com s’ha gestionat el fons durant els darrers anys”, perquè ja fa temps que s’empren els criteris tècnics adequats. L’objectiu del text és, tal com ha indicat Cinca, allargar al màxim la vida del fons i garantir el pagament de les pensions. El ministre ha destacat que a Andorra, a diferència d’altres països, el fons de jubilació –de gairebé 1.000 milions d’euros– encara genera superàvit, però ha recordat que en un futur s’hauran d’incrementar les cotitzacions per evitar que es comencin a consumir les reserves.

El debat al voltant del text legislatiu s’ha centrat en el fet que des del grup socialdemòcrata s’hagi qüestionat la idoneïtat de dotar el fons de personalitat jurídica pròpia, cosa que segons la consellera Rosa Gili, posa en perill que la titularitat continuï sent de la CASS. En canvi, la consellera demòcrata Sílvia Calvó i el mateix ministre han defensat aquesta decisió perquè “blinda i preserva el fons” i li facilita una major transparència i autonomia.

Altres aspectes de la llei que també s’han destacat aquest dijous són el fet que fixi una auditoria anual obligatòria, la necessitat d’informar periòdicament a la ciutadania sobre la política inversora, la gestió dels riscos i els resultats, el fet que es fixi un màxim de concentració en renda variable del 35%, i les mesures per evitar que la gestió es concentri en una sola entitat gestora.

(Text i foto: ANA)

TOTES LES NOTÍCIES