S’aprova la creació dels Comitès Científic i Tècnic SARS-CoV-2 amb experts multidisciplinaris de la salut

Un sanitari amb estetoscopi, guants i mascareta
Un sanitari amb estetoscopi, guants i mascareta (Ashkan Forouzani | Unsplash)

El Govern, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat la creació dels Comitès Científic i Tècnic SARS-CoV-2 així com el Reglament intern de funcionament i la seva composició. El màxim responsable de Salut ha explicat que es tracta d’uns comitès formats per experts de caràcter multidisciplinari que han d’assessorar l’Executiu en les estratègies per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària. Tots dos esdevenen òrgans consultius i tècnics. El nomenament dels integrants dels dos comitès es farà efectiu durant els pròxims dies.

El comitè Científic, integrat per experts de diferents àmbits de la salut té l’objectiu d’assessorar sobre els darrers avenços mèdics, diagnòstics, científics i tecnològics. El compondran dos representants del Ministeri de Salut, dos representants del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS); un representant del Comitè Nacional de Bioètica; tres representants de la Fundació Actuatech i dos representants externs de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de la microbiologia i la biotecnologia.

Pel que fa al comitè Tècnic, es tracta d’un comitè de caràcter multidisciplinar, integrat per experts de diferents àmbits de la salut, que té per objectiu assessorar al Govern en les accions a dur a terme per minimitzar el risc de transmissió de la malaltia tenint en compte les darreres dades epidemiològiques i sanitàries. l’integraran dos representants del Ministeri de Salut; dos representants del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS); un representant del Col·legi de metges d’Andorra i dos representants externs de reconegut prestigi.

A més de la funció assessora, els comitès hauran de proposar i participar en la realització d’estudis que permetin avançar en el coneixement del SARS-CoV-2 així com participar i promoure la divulgació científica per afavorir un millor coneixement de la malaltia i del virus a la població així com dels mecanismes per fer-li front.

Es duran a terme reunions mensuals amb cada comitè convocades pels presidents. Cada comitè, a més, pot decidir crear els grups de treball que consideri convenients i treballar coordinadament amb altres comitès o grups de treball. Hauran d’informar de manera periòdica dels resultats de la seva activitat. De la mateixa manera hauran de guardar confidencialitat respecte de les informacions i els afers tractats amb motiu dels seus càrrecs i sobre les informacions i els afers tractats, fins i tot després de cessar en les seves funcions.

La durada del funcionament d’aquests comitès i les seves comissions s’estén fins que el Govern declari per decret la fi de la situació de crisi sanitària causada per la COVID-19.

TOTES LES NOTÍCIES