S’aprova el Reglament regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques

El Govern, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha aprovat el Reglament regulador de la Comissió de Participació de les Entitats Cíviques en l’àmbit dels serveis socials i sociosanitaris (COPEC). L’objecte del Reglament és regular la naturalesa, l’objectiu i l’adscripció, les funcions, la composició i el funcionament de la COPEC.

La Llei de Serveis Socials i Sociosanitaris encomana al Govern la creació de la COPEC com un òrgan de caràcter consultiu i assessor del Govern, especialment en l’elaboració i el seguiment del Pla nacional de serveis socials i sociosanitaris (PNASS), i també per formular propostes i recomanacions per millorar la prestació dels serveis i les diferents accions en l’àmbit de la prestació social. La COPEC està adscrita al ministeri competent en matèria d’Afers Socials, i rep el suport tècnic i els mitjans necessaris per complir les funcions que té encomanades per l’Àrea de Serveis Sociosanitaris i l’Àrea de Polítiques d’Igualtat, que pertanyen al ministeri esmentat.

El Reglament detalla la composició de la Comissió, que es divideix d’una banda en els representants del Govern, en representants de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, i d’altra banda en els representants de les entitats cíviques. Aquestes entitats cíviques es desglossen en les que agrupen els diferents col·lectius vinculats als serveis socials i sociosanitaris, d’acord amb una representació equitativa i plural entre aquests col·lectius (gent gran, discapacitat, infància, dones i LGTBI), i les que actuen de manera transversal en els diversos àmbits dels serveis socials i sociosanitaris. De la mateixa manera, el Reglament també fa possible que les entitats cíviques que no hi consten relacionades puguin esdevenir membres de la Comissió, sempre i quan es compleixin unes condicions determinades que permetin garantir l’equitat i la pluralitat.

Quant al funcionament, el Reglament contempla les funcions atorgades a la Comissió, el calendari de reunions, la fórmula de creació d’equips de treball i la presa d’acords i decisions.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.