S’aprova el Reglament del quinto i altres jocs sense ànim de lucre

quintoEl Consell de Ministres ha aprovat avui el Reglament del quinto tradicional i altres jocs d’atzar amb finalitat benèfica i sense ànim de lucre, que s’emmarca en la Llei de regulació dels jocs d’atzar. Aquest text regula algunes tipologies del joc, després que ja s’aprovés la regulació de les rifes itinerants, i anirà seguit de noves regulacions d’altres tipologies de joc.

La Llei de regulació dels jocs d’atzar estableix que els operadors que vulguin portar a terme quintos tradicionals o altres jocs d’atzar sense ànim de lucre han de disposar de la preceptiva llicència, i entre d’altres aspectes, el reglament aprovat avui detalla les condicions i procediments per obtenir-la.

Els jocs contemplats en aquest reglament són només aquells que s’exploten de manera no permanent, amb finalitat benèfica i amb l’objectiu de recaptar fons per desenvolupar activitats no lucratives.

Com a joc del quinto tradicional s’entén el joc del bingo organitzat per les entitats culturals, esportives, benèfiques i recreatives, amb la finalitat de recaptar fons per desenvolupar les seves activitats, i amb un premi que mai no pot ser dinerari.

Algunes de les qüestions que estableix el reglament en relació al quinto són que la sessió del quinto és de cinc partides, que només hi pot haver una sessió per dia i un màxim de dues sessions durant el període de pràctica, que es comprèn entre l’1 de desembre i el 15 de gener de l’any següent.

Pel que fa a les rifes benèfiques, s’han d’organitzar per dur a terme accions específiques no lucratives. Consisteixen en l’adjudicació de premis mitjançant un sorteig entre diferents bitllets o paperetes adquirides fent una aportació econòmica. En aquest cas es poden autoritzar un màxim de dues rifes benèfiques per any i operador.

Tant en el cas del quinto com en les rifes benèfiques, els premis han de ser béns mobles exposats al públic, i no poden ser dineraris ni canviar-se per diners. El seu valor no pot superar els 5.000 euros.

Les persones interessades a organitzar aquests jocs han de sol·licitar una llicència al Consell Regulador Andorrà del Joc. Pel que fa al règim tributari, per aplicació de la Llei estan exempts d’imposició tant el quinto com els altres jocs amb finalitat exclusivament benèfica.