S’aprova el Reglament de desenvolupament dels requisits per a exercir com a veedor digital

Un home manipulant un portàtil
El Reglament ha estat aprovat aquest dimecres pel Consell de Ministres (iStock)

El Govern ha aprovat el Reglament de desenvolupament dels requisits per a exercir com a veedor digital, les seves obligacions i el règim disciplinari i sancionador. Es tracta d’un text que desplega la figura del veedor digital, reconeguda a la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.

Així doncs –disposant ja del marc legal necessari i amb la finalitat d’avançar en la implementació de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain a Andorra– el Consell de Ministres aprova ara el present reglament, que consta de 23 articles i dues disposicions finals mitjançant les quals regula els veedors digitals. Una figura que es defineix com a la persona física o jurídica que s’encarrega de supervisar les activitats dels emissors d’actius digitals, en base a la legalitat vigent. De fet, al reglament s’estableix que cada emissor d’actius digital ha de designar el seu propi veedor digital, que al seu torn ha d’estar registrat a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).

D’aquesta manera, el veedor digital també té encomanada la funció d’interlocució administrativa amb l’AFA, en representació del seu emissor d’actius digital, en casos com ara totes les comunicacions efectuades o rebudes, els requisits d’informació, els canvis o ampliacions en la prestació dels serveis i altres actuacions dutes a terme.

L’Autoritat Financera Andorrana és l’autoritat supervisora de les funcions exercides pels veedors digitals. Precisament, amb aquesta finalitat, el veedor digital ha d’elaborar un informe anyal que acrediti el compliment de la Llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, així com posteriors informes periòdics sobre les actuacions en mercat del seu emissor d’actius, que s’han de posar a disposició de l’AFA.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES