S’aprova el desplegament de la Llei de l’Esport per a facilitar-ne l’aplicació entre clubs i federacions

Revisió mèdica a una esportista
Revisió mèdica a una esportista (iStock)

El Consell de Ministres ha acordat l’aprovació de diversos reglaments de caràcter tècnic que permeten desplegar la Llei de l’Esport del Principat d’Andorra. Els quatre reglaments validats tenen per objectiu afegir més seguretat jurídica a les parts, així com també facilitar molt més l’aplicació de la llei per part de clubs i federacions del país.

Els textos validats són els següents: Reglament del règim disciplinari esportiu; reglament de la Comissió Jurídica Esportiva; reglament de publicació dels models d’estatuts per a clubs esportius, seccions d’acció esportiva, agrupacions esportives i federacions esportives i reglament del reconeixement mèdic d’aptitud per la pràctica de l’esport i l’obtenció del certificat oficial mèdic esportiu.

Pel que fa al primer dels reglaments, recull i defineix els criteris que han d’aplicar les entitats esportives en matèria disciplinària envers els seus esportistes, tècnics i òrgans de direcció. D’aquesta manera, el text regula el procediment que ha de conduir a la constatació de les infraccions tipificades a la Llei i identifica i desenvolupa el procediment ordinari que es tramita per a conèixer i resoldre les infraccions de les normes esportives generals.

Així mateix, també es crea el procediment extraordinari d’urgència necessari per a donar resposta a alguns casos en que els perjudicis d’una resolució més lenta no serien proporcionals. La ministra d’Esports ha recordat que en aquest cas el reglament no estableix el règim disciplinari de les infraccions en matèria de dopatge.

El Reglament de la Comissió Jurídica Esportiva, que s’ha impulsat de forma coordinada amb l’ens, permet incorporar noves funcionalitats i avançar respecte l’últim reglament d’aquesta entitat que datava del 2000. Cal recordar que la Comissió actua amb total independència i decideix en darrera instància administrativa sobre les qüestions esportives de la seva competència. Així, el nou text contempla que la comissió pot practicar o promoure un acte de mediació entre les parts que tinguin un conflicte.

També s’estipula que es pot sol·licitar de forma motivada l’aplicació d’un procediment extraordinari d’urgència, aplicant els terminis reduïts previstos en el Reglament del règim disciplinari esportiu.

Pel que fa al Reglament relatiu als models d’estatuts, aquest defineix de forma més concreta i precisa un tipus estàndard d’estatuts específic per a cada entitat esportiva (club, seccions d’acció esportiva, agrupacions esportives o federacions). Fins ara s’utilitzava un model d’estatuts genèric a totes les entitats esportives, fet que dificultava l’aplicació específica per a cadascuna de les entitats.

D’aquesta manera, també s’han incorporat als nous models l’actualització del procediment disciplinari, s’han actualitzat els termes generals i l’objecte social, sobretot pel que fa a les federacions, així com també s’han inclòs normes generals que recorden la necessitat de desenvolupar bones pràctiques mediambientals i comprometre’s a prevenir i combatre qualsevol tipus d’actuació violenta, racista, xenòfoba i intolerant, entre d’altres.

Finalment, quant al Reglament del reconeixement mèdic d’aptitud a la pràctica de l’esport i l’obtenció del certificat mèdic esportiu, aquest té per objectiu regular de forma oficial un model de certificat mèdic esportiu per a poder efectuar els reconeixements mèdics d’aptitud per a la pràctica de l’esport. En el cas que els esportistes facin menys de set hores per setmana, podrà ser signat per un pediatre.

D’aquesta manera es garanteix que tots els esportistes han de passar i complementar el mateix certificat oficial emès pel Govern i signat per un metge especialista en medecina esportiva. Per a l’elaboració del reglament s’ha comptat amb la col·laboració del Ministeri de Salut i dels metges especialitzats en l’esport d’Andorra.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES