S’aprova el Decret regulador de l’intercanvi de dades i documents d’Andorra que regula l’articulat de la Llei de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació

Imatge que simula la privacitat de dades i documents digitals
El decret regulador ha quedat aprovat aquest dimecres (iStock)

Aquest dimecres s’ha aprovat el Decret regulador de l’Intercanvi de dades i documents d’Andorra que regula l’articulat de la Llei de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, en vigor des del passat 22 de desembre, relatiu a l’intercanvi lícit de dades i documents per tal de reduir el cost de les càrregues administratives i com a eina de dinamització de l’economia i de lluita contra el frau. La normativa determina que les dades siguin accessibles a qui les requereixi, sempre que aquest intercanvi sigui legítim.

Així, el Decret, regula l’àmbit d’aplicació de l’intercanvi de dades i determina que l’entitat responsable és de la Secretaria d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics. També estipula la legitimitat, la qualitat de les dades i documents i l’actualització d’aquests.

De la mateixa manera, regula que la Secretaria d’Estat de Transició Digital i Projectes Estratègics sigui el propietari dels serveis comuns de la Passarel·la d’intercanvi de dades i documents del Principat d’Andorra, i del panell de suport tècnic i se’n responsabilitzi del desenvolupament, disponibilitat, supervisió, actualització, manteniment, seguretat, i allotjament.

L’intercanvi de dades ha de complir la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, incloent-hi els principis de minimització de les dades, exactitud, limitació de l’emmagatzematge, integritat i confidencialitat, necessitat, proporcionalitat i limitació de la finalitat. Així mateix, es preveu el compliment de la normativa aplicable en matèria d’interoperabilitat, i dels principis de seguretat i de protecció de la privacitat des del disseny i el respecte dels drets fonamentals de les persones, inclosos els relacionats amb la transparència.

TOTES LES NOTÍCIES