Sant Julià va sobrepassar en prop d’un milió d’euros el límit d’endeutament el 2015

El  comú de Sant Julià va sobrepassar el seu nivell d’endeutament total el 2015 en prop d’1 milió d’euros. Així surt reflectit a l’informe del Tribunal de Comptes. També revela que els resultats de CampRabassa d’aquell exercici feien qüestionar la seva viabilitat futura.

L’informe del Tribunal de Comptes del 2015 assegura que el comú va “excedir el seu nivell d’endeutament total en 967.000 euros, considerant els imports formalitzats”. Pel que fa a la categoria d’endeutament a curt termini s’hauria sobrepassat en 2.400.000 euros considerant els imports ja formalitzats.

També té diverses anotacions rellevants sobre CampRabassa. En primer lloc, assegura que aquell any es van transferir fons per valor de 690.000 euros, abans de disposar del crèdit pressupostari corresponent. A més indica que la societat presentava un fons de maniobra negatiu de 5,8 milions d’euros, havia desatès obligacions de pagament amb entitats bancàries i creditors i l’activitat d’explotació no havia generat recursos suficients per fer front a les obligacions que li havien vençut. Aquests fets fan concloure a l’autor de l’informe que “podrien qüestionar la seva viabilitat futura o condicionar-la al suport dels accionistes”.

A més, es diu que l’estat de les societats públiques Sasectur i Escola Bressol Laurèdia seria causa de dissolució.