La sessió ordinària del consell de comú de Sant Julià de Lòria, celebrada ahir dimarts a la tarda, va servir per aprovar l’estat dels comptes generals de l’exercici del 2017. En el pressupost final executat el comú ha aconseguit un superàvit d’exactament 1.644.561 euros, el que representa gairebé quatre vegades més de benefici que el 2016, que es va situar a l’entorn dels 350.000 euros. Tot i això, el nivell d’endeutament del comú continua sent elevat, amb una xifra total de 20 milions d’euros que es deuen. “Quan vam entrar al comú teníem un deute de 23 milions” i fregava el 200% d’endeutament respecte de la mitjana dels ingressos liquidats dels últims tres anys, va destacar el cònsol major, Josep Miquel Vila. Pel que fa al percentatge d’endeutament, Vila no el va concretar, però va afirmar que estaria per sota de l’assolit el 2016, que era del 170%. El pressupost va ser aprovat amb els vots de la majoria i l’abstenció de la minoria.

En la partida d’ingressos, la que més ha recaptat ha estat la de transferències de capital amb gairebé 6 milions d’euros i la que més ha incrementat respecte al pressupostat inicialment és la partida de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP). En el cas del concepte de despeses, cal destacar que el comú ha deixat d’executar gairebé un 32% de les inversions reals, un fet que el cònsol ha relacionat directament amb el fre del projecte del ràfting, entre d’altres partides que no s’han executat. “Les liquidacions de pressupost de les entitats públiques sempre són amb superàvit perquè malauradament hi ha partides que no poden invertir”, va rebaixar l’entusiasme el conseller de la minoria per Unió Laurediana, Joan Albert Farré. 

Injecció de 600 mil euros a Camprabassa

En el capítol de despeses la minoria va insistir amb la desinformació relacionada amb la situació econòmica de Naturlàndia. Tal com apunten els comptes tancats del 2017, el comú va injectar 888.000 euros a Camprabassa, l’ens que gestiona el parc, per tal de pagar el dèficit, el manteniment i sufragar despeses. En vista d’aquesta quantitat, Farré va destacar que només entre els mesos de març i abril d’enguany ja s’ha fet una inversió de gairebé 600 mil euros. “És preocupant perquè encara queden uns quants mesos fins arribar a finals de l’any”, va assenyalar el conseller de la minoria.

Davant d’aquestes crítiques el cònsol major va sortir al pas i va explicar que la situació del parc “evoluciona en positiu i que cada any deu menys diners”. Segons va explicar Josep Miquel Vila abans s’enviaven més de dos milions cada any i ara la xifra sempre s’ubica al voltant dels 800 mil euros i ha assegurat que aquest 2018 també serà així. Aquests diners serveixen per anar eixugant el deute que té Nautlàndia i, a la vegada, per manca de liquiditat i per assegurar el manteniment. “El parc pateix una gran estacionalitat i, és cert, que a l’hivern sempre hem de traspassar més diners que a l’estiu, moment que es generen beneficis”, va defensar Vila. Tot i això, el cònsol major va reconèixer que “hem de procurar perdre menys i ens agradaria trobar una nova fórmula, però de moment ens en sortim”. Pel que fa al tancament definitiu dels comptes de Naturlàndia del 2017, va confirmar que es va amb retràs, però que a finals d’aquest mes o “a molt estirar” al juny es podran presentar.