Sant Julià aprova un pressupost de 15 MEUR

consell de comú de sant Julià virtual
El Consell de Comú de Sant Julià s’ha celebrat de forma telemàtica

El Comú de Sant Julià de Lòria ha celebrat, avui, la primera sessió ordinària del Consell de Comú virtual de la seva història. Les autoritats hi han pres part, de manera telemàtica.

Dels diferents punts de l’ordre del dia, destaca l’aprovació del projecte de pressupost per a l’exercici 2020.  Un pressupost que, a causa de l’emergència sanitària en la qual estem immersos, haurà de ser revisat un cop es tingui coneixement de l’abast de la crisi i dels efectes socials i econòmics.

Per als propers quatre anys, tal com ha destacat la consellera de Finances, Maria Angels Marfany, es preveu un pressupost estable amb un creixement lineal, tant de despeses com d’ingressos, i sense incrementar l’endeutament per les inversions, invertint progressivament en la parròquia en allò que sigui més necessari per a la població, atenent a les necessitats quotidianes i donant més vida a la parròquia”.

La previsió és finalitzar el 2020 amb un endeutament del 112% del disposat i arribar a un 73% al final del mandat.

Es presenta un pressupost equilibrat, amb una previsió d’ingressos de 15.142.944,25€ i una previsió de despeses de 15.142.944,25€  seguint la línia del compromís adquirit de no augmentar l’endeutament.

En referència a la previsió d’ingressos, les taxes i impostos s’incrementen en base a l’IPC, excepte la taxa que grava el subministrament de l’aigua potable. Responent al compromís envers el medi ambient, s’ha deixat amb el mateix import en el tram de menys consum i serà superior en aquells trams de consum més elevat. En la mateixa línia, i en l’apartat d’impostos directes, s’ha inclòs una exempció de l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals per aquelles activitats que dinamitzin l’economia local amb la comercialització de productes elaborats a la parròquia, de km0.

La variació de les despeses previstes per a l’exercici 2020 respecte al pressupost del 2019 és d’un 24 % menys. Les despeses d’inversió ascendeixen a 2.500.530€ que es destinaran principalment a la construcció d’un dipòsit d’aigua a Nagol, un nou magatzem en substitució de la deixalleria comunal malmesa durant l’esllavissada de La Portalada, millores als parcs infantils actuals i creació d’un nou parc infantil i per a gent gran a la zona del Camp de Perot, instal·lació de nous pipicans, així com un projecte d’embelliment de la parròquia i de millora de l’accessibilitat que es farà amb participació ciutadana.

Al capítol d’actius financers s’hi ha destinat 1.635.838€: un milió d’euros per Camprabassa, 370.958€  per l’Escola Bressol i 259.864€  per Sasectur.

Atesa la situació d’emergència sanitària, s’han adoptat diferents mesures incloses en el pressupost i destinades a pal·liar-ne els efectes. S’ha afegit un apartat dins de l’article referent als crèdits ampliables per poder ampliar, si es necessita, la partida del Fons de Cohesió Social.

D’altra banda, i conscients de les dificultats econòmiques que es derivaran de la pandèmia, es facilitarà el pagament dels impostos. S’han fraccionat en dos pagaments els que es facturaven en una sola vegada i en tres pagaments els que es facturaven en dues vegades. També s’han retardat els pagaments al mes de setembre per donar temps a una recuperació de l’economia. Això es traduirà en una disminució dels ingressos perquè part dels impostos que s’havien de cobrar al 2020 i es cobraran a principis del 2021.

També en relació a la crisi de la COVI-19, el Comú obrirà un compte bancari perquè tant càrrecs polítics, com funcionaris i la ciutadania en general puguin fer les seves aportacions. Estarà operatiu la setmana que ve.

Durant la sessió de Comú, també s’ha procedit a la liquidació dels comptes del tercer trimestre del 2019. Presentava un saldo positiu d’1.455.288,10 €, sent el total dels ingressos de 9.506.974,03 €, el que representa una execució del 47,9% del pressupost final. El total liquidat de despeses va ser de 8.051.685,93 €, un 35,4% d’execució del pressupost final. El percentatge executat d’inversions al tercer trimestre va ser de 409.693,18 euros, un 6%. Així, l’endeutament del Comú a 30 de setembre del 2019 se situa en el 104%, 14.057.652 €.

santjulia.ad