Sánchez reclama els detalls dels 174 habitatges rehabilitats que s’han incorporat al mercat de lloguer

El conseller del PS, Carles Sánchez
El conseller del PS, Carles Sánchez. Foto: PS

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha formulat una sèrie de preguntes amb l’objectiu d’obtenir els detalls en relació amb la rehabilitació dels 174 habitatges, permesa per les lleis de mesures urgents en matèria d’arrendament d’habitatges.

Al text, Carles Sánchez, demana, en primer lloc, quina és la superfície mitjana en metres quadrats dels habitatges rehabilitats o reformats durant la vigència de la disposició, especificant la mediana i els quartils. En segon lloc, des del PS es vol saber quina ha estat la zonificació d’aquests habitatges, és a dir, la seva distribució per parròquies i la seva ubicació o no en centres històrics, i amb quantes estances compta cada habitatge, agrupant-los per nombre d’estances.

En tercer lloc, Sánchez vol saber quins anys són les finques d’aquests 174 habitatges rehabilitats o reformats, agrupant-los per anys, quina ha estat la casuística en l’exempció (finques fora d’ordenament, manca de requisits en zones comunes, etc, de major a menor i en funció de la freqüència). Finalment, des del PS volen saber quin és el preu de lloguer aproximat per metre quadrat d’aquests habitatges.

Els socialdemòcrates recorden que la Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, a la seva disposició transitòria segona, va permetre l’atorgament de llicències per a la rehabilitació i la reforma d’habitatges amb l’exempció de determinats requisits d’habitabilitat. En aquest sentit, la formació assenyala que la llei recentment aprovada de mesures urgents en matèria d’arrendament de finques urbanes i de millora del poder adquisitiu reprèn la mateixa mesura i que a la seva exposició de motius especifica que «Durant la vigència d’aquesta disposició, s’han incorporat al mercat de lloguer 174 habitatges».

TOTES LES NOTÍCIES