El ministeri de Salut treballa en la redacció de la llei d’infermeria. Una vella reivindicació d’un col·lectiu amb prop de 500 professionals.

El ministre Joan Martínez ha avançat que un dels aspectes que preveurà el text legislatiu és l’especialització en diferents àrees.

El titular de Salut ha afegit que aquestes especialitats es podrien incloure en l’acord que s’elabora amb els hospitals de Tolosa a través de formacions específiques en hospitals capdavanters.