Durant el 2016 es van dur a terme més de 1.500 controls oficials per mitjà d’inspecció per part de l’ l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn. Les inspeccions d’ofici o controls s’articulen sense previ avís als diferents establiments amb freqüència predeterminada, tenint en compte el risc associat a les activitats que s’hi duen a terme.

El secretari d’Estat de Salut, Joan León, i el cap de l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn (ASAE), Josep Casals,  han presentat aquest dimarts la memòria d’activitat corresponent al passat exercici 2016. León ha explicat que les missions i eixos principals d’actuació de l’ASAE s’articulen en les inspeccions pel que fa la seguretat alimentària, el control i vigilància de l’entorn i la promoció d’estils de vida saludables.

De les 1.500 inspeccions, un 75% s’emmarquen dins el sistema nacional de vigilància de la seguretat alimentària. Tal com ha exposat Josep Casals, des de l’ASAE s’assegura el control veterinari oficial a l’Escorxador Nacional d’Andorra a fi de poder realitzar la respectiva inspecció i certificació de les carns que hi són produïdes. En aquest sentit, el tècnic de Salut, ha donat a conèixer que l’any 2016 es van sacrificar 1.626 caps de bestiar (881 caps de bestiar boví, 692 de bestiar oví i caprí i 69 caps de bestiar equí), i es van produir més de 289 tones de carn. En el marc d’aquests controls veterinaris, es van prendre més de 100 mostres per efectuar la recerca de residus i substàncies prohibides a les carns, així com el control de les anomenades encefalopaties espongiformes transmissibles del bestiar boví i oví, i el control de la triquina en equins, amb resultats plenament satisfactoris. Aquests resultats evidencien les bones pràctiques de producció que s’apliquen al sector ramader nacional.

Un altre dels aspectes que es controlen des de l’ASAE, són els determinants ambientals que poden generar un impacte directe sobre la salut comunitària, que principalment es refereixen a l’aigua de consum, les aigües de lleure, les instal·lacions en les que hi ha risc de proliferació de legionel•la, els residus sanitaris i els possibles focus d’insalubritat que es puguin produir en habitatges i altres entorns urbans. Durant el 2016, es van dur a terme per mitjà dels respectius programes de vigilància bianuals, 245 inspeccions físiques. D’aquestes, 109 inspeccions es van realitzar en l’àmbit de vigilància de les xarxes d’abastament d’aigua de consum. Unes altres 122 es van efectuar  en l’àmbit de vigilància de les piscines i vasos d’hidromassatge d’ús col·lectiu. També es van dur a terme 4 controls de les torres de refrigeració, en tant que instal•lacions considerades d’elevat risc de creixement i proliferació de legionel·la. Es va efectuar també un control als centres generadors de residus sanitaris, una actuació que es va focalitzar al Centre Hospitalari Andorrà, per ser un dels principals generadors d’aquest tipus de residus per la seva inherent activitat i volum assistencial. Finalment es van realitzar 9 inspeccions per denúncies relacionades amb situacions diverses d’insalubritat en habitatges.

Josep Casals ha afegit que es van analitzar 163 mostres d’aigua de les diferents xarxes d’abastament públic i es van efectuar més de 140 controls in situ dels nivells de biocida, amb uns resultats que posen de relleu l’elevada qualitat sanitària de l’aigua de consum que se subministra a la població arreu del territori, ja sigui a través de les xarxes comunals o bé altres xarxes de subministrament de gestió privada.

Un altre àmbit d’actuació de l’ASAE és el de la promoció de la salut i en particular de promoció dels hàbits alimentaris saludables i els estils de vida actius, col·laborant en aquest àmbit amb altres àrees del mateix ministeri de salut o altres departaments de l’Administració pública (Secretaria d’Estat d’Esports, Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, etc.), així com amb nombroses entitats cíviques i privades que hi col·laboren en el marc de l’Estratègia Nacional per a la nutrició, l’Esport i la Salut (ENNES).

Durant l’any 2016 des de l’ l’Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn es va prestar especial èmfasi als treballs preparatoris per poder dur a terme la 2a Enquesta nutricional d’Andorra 2017-2018, un estudi poblacional de salut pública que té com a objectiu poder avaluar els patrons del consum d’aliments de la població i els seus estils de vida i la seva tendència al llarg del temps. Aquesta segona enquesta poblacional servirà també per avaluar els resultats de les actuacions realitzades al llarg dels darrers 10 anys, des de que es va iniciar l’ENNES, identificant noves prioritats d’actuació a desenvolupar. De la mateixa manera, ha de servir per a desenvolupar noves estratègies o programes que caldrà articular per divulgar i impulsar la població a mantenir hàbits alimentaris sans i estils de vida físicament actius.

Finalment, també s’han explicat els treballs relatius al desplegament normatiu. D’una banda, pel que fa el marc regulador específic referit al sacrifici dels animals a fi d’harmonitzar els mecanismes emprats als criteris de benestar animal vigents a Europa. D’altra banda, també s’ha exposat els treballs duts a terme al voltant del marc regulador, dirigits a millorar el text ja existent referit a la informació alimentària a lliurar al consumidor, en el qual es recullen també els principis que regeixen a Europa en matèria de protecció de la salut i del dret a decidir dels consumidors, particularment pel que fa al consum d’aquells aliments i productes alimentaris que poden provocar intoleràncies  i/o contenir al·lèrgens.

(Foto: SFGA)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada