salut El director de Salut i Benestar, Josep Casals, i la cap d’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut, Rosa Vidal, han fet un balanç del primer any d’aplicació de la Llei 7/2012 de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental. Aquesta normativa de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental en els establiments i zones de treball privades ha estat, segons Casals i Vidal, ben assimilada a nivell general.

El control de l’aplicació d’aquesta normativa s’ha integrat en les inspeccions d’ofici que es fan des dels diferents departaments de Govern amb capacitat inspectora. A data d’avui, els inspectors han fet una feina d’assessorament i informació per facilitar el compliment de la Llei especialment pel que fa a la senyalització del locals i en la possibilitat o no de fumar en els annexos coberts.

En les més de 2.500 inspeccions realitzades des de l’entrada en vigor de la llei des dels diferents departaments (Medi Ambient, Treball, Comerç i Consum, Turisme, Indústria, Policia, Salut i Recursos Sanitaris) als diferents tipus d’establiments, no s’han detectat incompliments del marc legal pel que fa a persones fumant. No obstant això, destaca especialment la manca de senyalització de la prohibició de fumar.

Pel que fa a les denúncies, s’han rebut un total de set, mentre que s’ha procedit a incoar un expedient sancionador. Les inspeccions realitzades (a partir de les denúncies rebudes) no han permès constatar els fets denunciats però s’ha aprofitat per informar del marc legal de manera que es pugui vetllar pel compliment del mateix, tal i com ha explicat la cap d’àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut.

Vidal ha recordat que ja fa uns mesos es va elaborar un full informatiu amb exemples d’annexos on no està prohibit fumar, i que ha comptat amb la col·laboració de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis a Andorra i la Unió Hotelera d’Andorra. Aquesta informació s’ha distribuït a través de la CCIS i l’UHA i està disponible a les webs de la UHA i del MSB i té com a objectiu facilitar al màxim la informació necessària que permeti diferenciar els annexos coberts en els que no es pot fumar dels que sí es pot fumar.

En els casos en que s’ha observat l’existència d’annexos coberts que no compleixen les condicions que permeten que s’hi fumi, s’ha informat al local i s’ha demanat efectuar les modificacions necessàries, adaptar l’espai o prohibir-hi fumar. Segons Vidal, “de moment s’ha fet una tasca de molta pedagogia i d’informació”.

En relació a les sales de fumadors, actualment existeixen nou espais autoritzats pel Departament d’Indústria (tres en establiments d’hoteleria i restauració, dos al bingo i quatre en oficines o llocs de treball).

(Foto: S.F.G.)