Salut edita una Guia genèrica de pràctiques d’higiene en establiments alimentaris

guia-higieneEl ministeri de Salut i Benestar ha editat 3.000 exemplars de la Guia genèrica de pràctiques correctes d’higiene en establiments alimentaris. La distribució d’aquesta guia a través del ministeri, juntament amb la presentació tècnica que es farà dijous 30 de gener a les 10h a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS), servirà per garantir el nivell més elevat possible de seguretat alimentària, ja que aquest és un component essencial de la protecció de la salut individual i comunitària. Actualment Andorra compta amb uns 1600 establiments alimentaris.

La producció i edició d’aquesta guia s’ha realitzat en estreta col·laboració amb els diferents agents econòmics i professionals que representen el sector alimentari nacional, com ha estat la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i la Unió Hotelera (UH). Tant el ministeri com la CCIS i la UH també comptaran amb aquest material a la seva pàgina web.

L’aparició del Reglament CE núm. 852/2004, així com la seva posterior transposició a l’ordenament jurídic andorrà per mitjà del Reglament relatiu a la higiene dels aliments, (BOPA Núm. 88, any 21, 9-12-2009), estableix que totes les empreses alimentàries tenen la responsabilitat de garantir la seguretat i la salubritat dels productes que ofereixen mitjançant procediments d’autocontrol basats en el sistema d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).

És fonamental que aquest sistema pugui ser aplicat al llarg de tota la cadena alimentària, incloent les petites i mitjanes empreses, majoritàries al Principat. Per això és necessari proporcionar eines que els permetin una aplicació flexible d’aquests sistemes i sense que s’hagi de confondre aquesta flexibilitat amb un menor nivell d’exigència envers aquests requisits bàsics de seguretat sanitària dels aliments.

L’objectiu principal d’aquesta guia és la de proporcionar al sector una eina de caire general que els permeti millorar el seu coneixement sobre aquests procediments d’autocontrol i la seva aplicació adaptada a la seva realitat concreta, establint uns criteris mínims i clars per a cada categoria d’establiments.