S’agilitaran els expedients de caça, pesca i gossos potencialment perillosos

Banders
Banders (Arxiu)

El Consell de Ministre ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, el Projecte de llei de modificació del Cos de Banders. El canvi legislatiu permetrà, entre altres aspectes, agilitzar la gestió a l’hora de tramitar expedients quan hi hagi un incompliment en la tinença de gossos potencialment perillosos i, per tant, millorar-ne el control.

Un altre dels objectius destacats que cerca la modificació del text és el traspàs de tota la competència al cos en relació amb els controls dels gossos potencialment perillosos, evitant així la divisió del procediment que fins actualment estava en mans d’Agricultura. Aquests canvis permeten “una millor eficiència i optimització dels recursos de l’administració amb una millor reorganització a nivell intern”, ha destacat Calvó durant la compareixença d’avui davant els mitjans de comunicació per explicar els detalls del Projecte de llei. En aquesta línia, el director del cos, Ferran Teixidó, ha destacat que la revisió de la llei s’ha fet amb la participació activa de tots els membres del cos.

Teixidó ha remarcat que la possibilitat d’adherir-se al tràmit simplificat per a les sancions imposades permet aplicar un descompte del 40% de la sanció si s’abona el pagament abans de 10 dies. Aquest procediment administratiu més àgil també es fa extensiu als expedients imposats en matèria de caça o pesca, per a les sancions lleus, menys greus i greus. De fet, Teixidó ha destacat que més d’un 90% de les sancions imposades entre el 2016 i el 2020 es podrien haver acollit al procediment simplificat.

El traspàs total de competència en matèria de gossos potencialment perillosos facilita que el Cos de Banders faci actuacions de prevenció i control a la via pública, sigui l’encarregat d’informar dels incompliments normatius així com de l’obertura, instrucció i resolució dels expedients administratius.

El director del cos també ha remarcat que el canvi legislatiu, que afecta diverses Lleis, permet reforçar la identitat, estructura i funcionament del Cos de Banders perquè s’estableix com a Departament de Banders, adscrit directament al Ministeri. Així, i un cop es pugui aprovar el Projecte de llei al Consell General, també es precisaran i s’adaptaran els requisits exigibles per aspirar a una plaça de membre del Cos de Banders, equiparant la provisió de places i els requisits per aquesta provisió a la resta de cossos especials i ampliant-los a aquells que s’estableixin per reglament. Entre altres aspectes, això permet eliminar el límit de 35 anys d’edat per poder-se presentar a una plaça vacant del cos.

Finalment, la modificació de la llei també defineix amb més exactitud les mesures a adoptar en cas que un membre del cos no pugui fer la seva feina per raons mèdiques. En aquest sentit, es crea un comitè mèdic que estudiarà els casos concrets. També s’implementa una millor regulació del port d’arma en l’exercici de les funcions del cos, assimilant-lo a la resta de cossos especials. Així, el text permet establir la valoració de les condicions físiques i psíquiques, així com les mesures a adoptar en cas que un membre del cos no pugui fer ús de l’arma.

TOTES LES NOTÍCIES