S’actualitza la normativa que s’aplica a CTRASA per a avançar-se a la les directrius de la UE

El centre de tractament de residus
El centre de tractament de residus. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament de Centres de tractament tèrmic de residus (CTRASA), així com la modificació del Decret d’autorització de posada en funcionament del centre amb l’objectiu de fixar uns valors límit d’emissió i uns controls més exigents. Amb l’aplicació de la normativa, s’equipara als nous valors publicats per la Unió Europea els quals permeten una major protecció del medi ambient.

A més, s’avança l’aplicació de la normativa europea, ja que la UE establia un termini màxim per a la seva aplicació a partir del 3 de desembre de 2023, Andorra aplicarà aquest canvi normatiu a partir del 1 de juliol del 2023.

D’aquesta manera l’actualització de la normativa, a nivell tècnic, permet traslladar els nous valors límits d’emissions estipulades per la UE, així com també la inclusió de les millors tècniques disponibles (MTD), que evolucionen amb el pas del temps i la tecnologia.

La publicació de les conclusions sobre les MTD és el fruit del dilatat treball dut a terme per una comissió formada per representants dels estats membres de la Unió Europea, per indústries o instal·lacions afectades i per organitzacions no governamentals promotores de la protecció del medi ambient. Les MTD previstes a la normativa europea engloben els següents àmbits:

–          Aplicació de sistemes de gestió ambiental

–          Ampliació de la monitorització dels contaminants

–          Millora de l’eficiència energètica

–          Reducció de les emissions atmosfèriques

–          Minimització de les emissions a l’aigua

–          Eficiència en l’ús de materials

–          Gestió del soroll i les olors

[do_widget id=category-posts-pro-64]