Revisen 12 dels programes del sistema educatiu andorrà

Alumnes de formació professional
Alumnes de formació professional (standret / freepik)

Segons s’indica des de l’Executiu, “la millora de l’educació passa per una revisió constant dels programes educatius de les titulacions del sistema educatiu andorrà, amb l’objectiu d’adaptar-los i actualitzar-los d’acord amb les millors pràctiques d’innovació educativa del moment”. Aquest és l’objectiu del Govern amb l’aprovació aquest dimecres en Consell de ministres de la revisió de dotze dels programes educatius que s’ofereixen a Formació Professional, a l’Escola Andorrana i a Formació Andorrana.

Pel que fa a la Formació Professional, d’una banda, s’ha revisat completament el pla antic del secretariat multilingüe, creant un nou programa de batxillerat professional tècnic de suport a la gestió administrativa, adaptant-lo al model competencial que segueix el sistema educatiu andorrà. D’altra banda, s’han revisat els programes educatius dels batxillerats professionals de tècnic de suport sociocomunitari, de cures auxiliars d’infermeria, de suport de sistemes informàtics i xarxes, i de suport de desenvolupament de programari.

Cal afegir la modificació dels programes professionals inicials d’auxiliar d’estètica i perruqueria, d’auxiliar de manteniment d’habitatges i instal·lacions, d’operador informàtic / assistent d’atenció a l’usuari en TIC, i d’auxiliar de logística i comerç. Tot plegat, amb l’objectiu de dur a terme correccions, millores i una reorganització dels elements d’aquests programes.

Pel que fa a l’Escola Andorrana, s’han millorat els programes educatius de llengües i literatures, de llengua anglesa, i de matemàtiques de segona ensenyança; i els de sociologia, de cultura i llengües clàssiques, de matemàtiques cientificotècniques, i de matemàtiques aplicades a les ciències socials de batxillerat. I, finalment, s’ha revisat el programa de llengua catalana de segona ensenyança que s’imparteix a Formació Andorrana per a adaptar-lo a la normativa vigent.

Aquests textos no comportaran cap despesa econòmica per si mateixa, ja que no generaran cap canvi en el funcionament de l’escola, ni tampoc en la dedicació horària del professorat.

TOTES LES NOTÍCIES