Retirada del mercat d’implants mamaris Perthese

El ministeri de Salut i Benestar ha tingut coneixement, a través de l’Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé de França (ANSM), que l’empresa Pérouse Plastie SAS ha ordenat la retirada del mercat dels seus implants mamaris Perthese® i Perthese Esthea®.

L’empresa ha detectat que les etiquetes d’algunes caixes d’implants mamaris Perthese® i Perthese Esthea® han estat falsificades prolongant-ne la data de caducitat. Els controls que a posteriori ha efectuat l’empresa posen de manifest que l’esterilitat dels productes no s’ha vist afectada per aquest incident. Tampoc han tingut coneixement de cap reclamació ni efecte advers relacionat amb aquests implants.

L’empresa ha procedit a retirar del mercat els lots d’implants mamaris Perthese® i Perthese Esthea® afectats per aquesta falsificació. També recomanen a les pacients que portin un implant mamari afectat per aquesta mesura que es posin en contacte amb el seu metge perquè els pugui fer un seguiment, sobretot per verificar que no hi ha signes d’infecció ni inflamació.

Els lots i referències que l’empresa retira del mercat són:

Referències dels productes        Números de lot
AX380                          P1831
AX340                          P0985
AX210                           P1827
P1813
MX125                          P1073
MX100                         P0798
TX280                         3974
TX240                         P0875
TX200                         P0583
EHP325                        P1475
HP275                          P2163
P2147
EHP225                         P1161
ESHP295                         P1415
550-265                         Z0112