El departament de Recursos Sanitaris ha procedit a la retirada de dos lots del medicament diürètic francès Furosémide Teva 40 mg degut a la notificació per part de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé de la detecció de comprimits del medicament Zoplicone (medicament somnífer) en l’envàs del medicament Furosémide Teva 40mg.

L’error en el condicionament del medicament afecta els lots Y175 i Y176 (tots dos amb data de caducitat 08/2015) de Furosémide TEVA 40 mg. Aquest error pot desencadenar un risc de somnolència per al pacient i una manca de l’efecte diürètic esperat.

Els pacients en tractament amb el medicament genèric Furosémide Teva 40mg que posseeixin els lots Y175 i Y176 no els han d’utilitzar i els han de retornar a l’oficina de farmàcia on els hi substituiran per un envàs nou del medicament. Si tenen qualsevol dubte respecte al número de lot poden consultar a la seva oficina de farmàcia.

Foto: Alta Frequenza