Restauració de tubs de drenatge a la carretera CG-2, al Port d’Envalira

El Port d'Envalira
El Port d’Envalira. Foto: Google Maps.

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l’adjudicació dels treballs de restitució del drenatge transversal al quilòmetre 24,4 de la CG-2, al Port d’Envalira. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa SIMCO.

Les obres tenen com a objectiu substituir el tub de drenatge actual, col·locant-hi un nou tub de 1000 mm de diàmetre de PVC seguint el mateix traçat de l’obra ja existent. Per aquest motiu, es realitzarà una rasa de 3,3m de profunditat, on anirà assentat el nou tub amb una pendent del 3%. L’actuació consisteix, entre altres, demolir el paviment existent, col·locar el tub de PVC, formigonar-lo, restituir la plataforma i tornar a pavimentar la rasa.

Les obres tenen un termini d’execució de 5 setmanes i l’import total de l’adjudicació és de 96.210,03 euros. Els treballs s’executaran en dues fases per tal de mantenir sempre un carril de circulació en funcionament.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES