Renovació de Jaume Tor com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia

Jaume Tor Port (Consell Superior de la Justícia)
Jaume Tor Porta (Consell Superior de la Justícia)

El Consell Superior de la Justícia ha renovat Jaume Tor Porta com a magistrat del Tribunal Superior de Justícia, amb ascens al grau superior, en complir els requisits legals establerts als articles 64 bis i 68 de la Llei qualificada de la Justícia.

Per tal que un magistrat pugui promocionar al grau superior- com en aquest cas- cal haver acomplert un mandat en el primer grau de la categoria, rebre l’informe favorable del Consell Superior de la Justícia en relació als mòduls d’activitat judicial i haver superat les activitats formatives organitzades pel Consell Superior de la Justícia, tal i com estableix el Reglament de l’estatut de les carreres judicial i fiscal.

La renovació serà efectiva a partir de dilluns vinent, 15 de gener.

TOTES LES NOTÍCIES