Regulada la nomenclatura i condicions de finançament dels equips per diabètics de difícil control

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la CASS dels equips d’infusió subcutània d’insulina i de la monitorització continua de la glucèmia. Aquets equips són necessaris per al control de la diabetis en malalts que tenen dificultats per adaptar-se al tractament habitual. El Consell d’Administració de la CASS va emetre el seu informe favorable el passat 28 de febrer.

Fins ara les persones que necessiten aquests serveis es desplacen a hospitals espanyols o francesos que proveeixen els productes i fan el seguiment dels pacients. D’altra banda, els professionals del país, a través de la Unitat de Diabetis del SAAS, estan degudament capacitats per a subministrar aquests sistemes als pacients que els requereixen i fer-ne el seguiment adequat.

En el moment que la unitat de diabetis del SAAS comenci a oferir aquests serveis se’n podran beneficiar un nombre més important de pacients, com poden ser les dones diabètiques que planifiquen una gestació, infants amb dificultat per controlar els nivells d’insulina o persones amb diabetis molt inestables. Per tal que la unitat de diabetis del SAAS comenci a oferir aquests serveis. el decret crea les lletres clau “ISI” (infusió subcutània contínua d’insulina) i “MAG” (monitorització contínua ambulatòria de la glucèmia).

El decret crea les lletres, n’estableix la tarifa, i el percentatge de reembossament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social que és del 100%, determina qui és el proveïdor autoritzat (en aquest cas la unitat de diabetis del SAAS) i quins requisits s’han de complir per a obtenir aquest finançament. La CASS reembossarà aquests actes a les persones que compleixin les indicacions del decret i podrà deixar de reemborsar-los si no utilitzen correctament el dispositiu o no fan els seguiment necessari.

En la creació d’aquestes noves lletres clau han treballat conjuntament els tècnics del ministeri de salut i benestar, del SAAS i de la CASS i s’ha informat l’associació de diabètics, que ha valorat molt positivament la disponibilitat d’aquest servei al nostre país.