Reglament per optar a un habitatge al Complex Ribasol Ski Park d’Arinsal

El Reglament d’adjudicació de trenta habitatges en règim de venda per a joves, al Complex Ribasol Ski Park d’Arinsal (ASTRA), ja s’ha publicat avui al BOPA i demà dijous entrarà en vigor.

El text va ser aprovat pel Consell de Comú l’any 2011 però la seva publicació anava lligada a la represa de les obres del complex, en les quals ja s’hi treballa des de fa uns mesos.

El reglament regula les condicions per poder optar a un dels trenta pisos que es posaran a la venda a uns preus molt per sota dels preus del mercat i també fixa tot el procediment que s’ha de seguir. El Comú de la Massana té la responsabilitat de regular, controlar i garantir que el procediment d’adjudicació d’aquests habitatges es realitzi d’acord amb les condicions establertes en el conveni urbanístic firmat entre el Comú i la societat ASTRA l’any 2006, però en cap cas assumirà la funció de promotora.

L’objectiu és facilitar la compra d’un pis de primer habitatge per als joves. Per això, pel que fa a l’edat, s’ha estipulat que l’edat màxima sigui de 35 anys. Per poder optar a un pis amb unes condicions econòmiques clarament avantatjoses s’haurà d’acreditar que els ingressos totals bruts no superen els 30.000 euros, en el cas d’una persona que compra el pis tota sola. Si es tracta d’un parella, els ingressos no poden superar els 36.000 euros. En cas que la família estigui composada per 3 membres, els ingressos màxims han de ser de 42.000 i finalment, en famílies de 4 membres, el sostre s’ha fixat en 48.000. El màxim són 5 persones perquè aquesta és la capacitat d’aquests pisos, que tindran aproximadament uns 75 metres quadrats, i a més un pàrquing i un traster.

El reglament fixa altres condicions com que la persona que fa la sol•licitud no tingui cap altra propietat, ja que es tracta d’un programa social. Justament, per evitar que algú en tregui un profit també queda prohibit arrendar el pis a tercers. Està clar que el pis ha de ser per a ús exclusiu de la persona que el compra i de la seva família, en cas que en tingui.

El preu de compra de cada habitatge serà de 1.804 euros m2 i el preu conjunt de la plaça d’aparcament i traster serà de 10.800 euros. Així doncs, el pis amb aparcament i traster tindrà un cost d’aproximadament uns 147.000 euros, una xifra molt per sota del preu del mercat. Per donar encara més facilitats, els sol·licitants es podran beneficiar d’un finançament del 100% del preu de compra, mitjançant hipoteca bancària, prop d’una entitat bancària del país.

Si es presenten fins a trenta sol·licituds que compleixin els requisits, automàticament se’ls adjudicaran els pisos. Si n’hi hagués més es faria per sorteig, tot i que la societat ha previst si escau posar-ne a la venda fins a 30 pisos més.

A més de poder tirar endavant aquest important projecte social, l’acabament del Complex també és molt rellevant perquè la propietat lliurarà al Comú de la Massana dos edificis acabats exteriorment, que es podran destinar a l’ús més convenient.

La setmana vinent es publicarà al BOPA l’Edicte amb la primera convocatòria. Els interessats podran formalitzar la sol•licitud a l’Àrea de Socials del Comú a partir del proper 23 de maig de 2013.

 

2 comentaris

  1. Fa mal, molt mal, veure com tota aquesta colla de DA segueixen exprimint el poc que queda de la preciosa Andorra. Ells ens han portat fins aquí sota les sigles de PLA i ara, amb un rentat d’imatge, pretenen acabar de robar el que puguin i aprofitar la obertura econòmica (que ens han venut com a salvadora del país) per poder invertir tota la riquesa que han tret a canvi d’arrebentar el país, a fora de les nostres fronteres. I sempre amb el beneplàcit d’entitats gestionades per porcells: AGIA, CEA, EFA i sense oblidar-nos dels bancs, el gran tumor del país. A aquests “andorrans” els reconeixereu pels seus cotxes presumptuosos i les seves dèries de grandesa, es fan passar per grans andorrans malgrat són uns miserables i per grans eminències malgrat tenir poc més que l’ensenyança obligatòria. Venedors de fum i mentiders, aquesta és la classe de persones a la que confiem el nostre esdevenir. Després no ens queixem quan els nostres fills no tinguin un sou per marxar de casa, ja ben entrats els 35.

  2. Sota la bandera de l’entesa i les mil collonades derivades de la política “martiniana”, s’està venent a la ciutadania un procés al•legal i insultant per a la intel•ligència dels andorrans, amb el beneplàcit de les somnolents oposicions polítiques, grups de defensa de la natura, mitjans de comunicació o qualsevol veu alçada en contra de les injustícies flagrants i punyents. Estem davant d’un procés de recualificació urbanística i omissió dels dictàmens judicials, però a més ho fem darrera de l’excusa dels pisos socials: gairebé 2000€ per m2 a Arinsal i en el context actual, estem tontos o què? Colla d’estafadors i lladres. Tots: President de l’AGIA (per omissió de la obligació moral de denunciar els fets), Equip comunal de la Massana (per permetre la continuació d’un projecte il•legal, afavorint interessos privats i fent partícip del procés al Comú) i, evidentment, els propietaris (aprofitant els lligams amb l’actual equip comunal per beneficiar-se econòmicament amb una edificació que posa en perill la integritat dels usuaris; amb una estructura malmesa pel temps i en un entorn gens propici, al marge de la legislació i obviant qualsevol procediment ètic i de respecte, ni envers la ciutadania ni envers l’entorn). No sé si el que és més indignant de tot: si la evidència i la quotidianitat amb la que es fan actes com a aquest a Andorra (recentment hem vist la previsió del govern actual d’assumir la mala gestió del Forn amb societats participades per membres de DA i presents al Consell General), o el silenci amb el que cada un de nosaltres assumim els nostres actes.

Comments are closed.