Reducció d’un 30% de quota de temporers i obligatorietat d’un resultat negatiu d’una prova diagnòstica

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la ministra de Turisme, Verònica Canals, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet
El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, la ministra de Turisme, Verònica Canals, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Foto: SFG

Després de reunir-se amb tots els actors del sector privat, el Govern ha presentat l’estratègia per a la temporada d’hivern, que es basa en la reducció de la quota de temporers un 30% i l’obligatorietat d’aquest de presentar un resultat negatiu d’una prova diagnòstica, ja sigue PCR o TMA.

Josep Maria Rossell ha explicat que en el darrer Consell de Ministres es van aprovar les quotes de la temporada d’hivern 2020-2021 amb un contingent de 3.224 autoritzacions. Del total d’autoritzacions de temporada 1.643 corresponen al sector hoteler, 814 a treballadors de les pistes d’esquí, 366 a hotels de pistes, 32 a agències de viatges, 309 al sector del comerç d’hivern i 60 al sector de neteja.

Amb la premissa d’afavorir la contractació de nacionals i residents, es considera necessari disminuir de manera notable el contingent d’autoritzacions d’immigració en comparació amb l’hivern anterior. Rossell ha destacat que s’està desenvolupant una campanya per promoure l’ocupació entre els inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA) en la temporada d’hivern 2020-2021.

Quant a la proporció de nacionals extracomunitaris que es poden contractar per empresa, s’estableix com a màxim el 40% de la quota assignada. Tot i això es fixa l’excepció de les pistes d’esquí, en les quals es requereix personal especialitzat. Per aquest motiu, un 60% pot ser extracomunitari.

Així mateix, es determina, per als nacionals d’estats que no són membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, l’obligació de presentar un bitllet d’avió de retorn al seu país sigui d’origen, de nacionalitat o de residència legal amb data màxima del 10 de maig del 2021. Els extracomunitaris que arribin al Principat en un vol intercontinental a través d’Espanya necessitaran un document acreditatiu signat per Andorra.

Tenint en compte la situació sanitària s’ha considerat necessari, seguint les recomanacions de Salut, introduir la presentació d’un resultat negatiu d’una prova diagnòstica (PCR/TMA o equivalent), realitzada en un laboratori autoritzat en un termini màxim de 48 hores prèvies, en el moment de sol·licitar l’autorització d’immigració.

En cas que el resultat sigui positiu, el treballador no pot lliurar la petició fins a la resolució de la malaltia i ha de seguir les mesures dictades per les autoritats sanitàries per als casos positius. Finalitzat el període d’aïllament i havent-se complert la resta de mesures recomanades, es pot tornar a iniciar el procés de sol·licitud d’autorització, acreditant l’alta mèdica o la immunitat amb serologia d’anticossos o amb IgG en mostra de sèrum. A més, el treballador que acrediti aquest tipus de test resta exempt de presentar prova PCR/TMA o equivalent.

Finalment, es ressalta el fet que les empreses que apliquen una Suspensió temporal dels contractes de treball (STCT) o una Reducció de la jornada laboral (RJL) dels seus assalariats no poden sol·licitar cap autorització d’immigració en el marc d’aquest Reglament si aquesta autorització és per a la mateixa ocupació que la d’un assalariat de l’empresa afectat per un STCT o RJL.

En paral·lel, el ministre de Justícia i Interior també ha assenyalat que el Govern va aprovar el Reglament quota general de les autoritzacions de residència i treball, així com de les autoritzacions de treball fronterer. Aquest representa una disminució de 850 a 450 treballadors per al període de novembre del 2020 a l’abril del 2021. De la mateixa manera que en el cas de la quota d’hivern, els treballadors hauran de seguir el protocol sanitari relatiu a l’acreditació d’un resultat negatiu en una prova diagnòstica. Les empreses amb STCT o RJL tampoc poden sol·licitar cap autorització d’immigració del contingent de la temporada si aquesta autorització és per a la mateixa ocupació que la d’un assalariat de l’empresa concernit per un STCT o RJL.

D’altra banda, des de Govern es va recordar que es vol cribrar el 40% de la població cada setmana durant la temporada d’hivern. Els professionals dels centres sociosanitaris passaran proves cada dia abans d’entrar a treballar, gràcies als tests ràpids d’antigen, que es combinaran amb PCR i TMA.

Els residents d’aquests centres, el col·lectiu sanitari, alumnes i professors, el centre penitenciari i els treballadors del sector turístic i de serveis es cribraran cada setmana.

Un operatiu molt gran que costarà un milió d’euros al mes i que haurà de comptar amb el suport del sector privat. El ministre Joan Martínez Benazet ha explicat que “hi ha una part que es farà a les pròpies empreses i, en aquest sentit, els serveis mèdics dels camps de neu s’han posat a disposició per fer els propis de les estacions i els dels allotjaments turístics propers”. El ministeri ho complementarà “amb stop-labs col·locats estratègicament a cada parròquia”.

 

Accions comunicatives: informació detallada i exhaustiva als països de l’entorn
D’altra banda, la ministra Canals ha posat en relleu que en l’àmbit de la comunicació s’informarà, de manera exhaustiva i detallada, sobre les dades de la situació sanitària a Andorra a la resta de països tant per la via diplomàtica com pels contactes habituals de l’àmbit governamental.

Simultàniament, Andorra Turisme durà a terme una campanya específica d’hivern –adaptada a la pandèmia– amb la voluntat de donar a conèixer als visitants la gestió de la pandèmia al Principat, així com les eines de control i seguiment de la malaltia, com per exemple l’ús de tests massius.

TOTES LES NOTÍCIES