Red Eléctrica ofereix entre 1.000 i 5.000 euros d’indemnització per cada torre instal·lada

AdrallRed Eléctrica de España (REE) ofereix entre 1.000 i 5.000 euros d’indemnització als propietaris als quals els correspongui albergar torres de la línia elèctrica Adrall-Andorra. Aquesta és una de les dades que s’ha plantejat en la nova reunió organitzada pels afectats aquest dimecres a la Seu.

Concretament, l’empresa preveu instal·lar 21 torres elèctriques per cobrir un tram de 7 quilòmetres des d’Adrall, fins enllaçar amb la línia que connecta amb Andorra. És a dir, aproximadament una torre cada 350 metres. Les indemnització de 5.000 euros serien per a les instal·lacions que estiguin en zona de reg. En canvi, per a les àrees de bosc serien de només 1.000 euros.

En les àrees per on simplement passi el cablejat, es preveu una compensació d’1 euro per m2 en zones boscoses i de 2,5 euros per m2 en camps de regadiu. Feliu Melsió, president de la Comunitat de Regants del Reg dels 4 Pobles, considera l’oferta insuficient, ja que no té en compte la inversió que suposa un prat o un regadiu i perquè es proposa una sola indemnització en comptes d’una compensació anual.

A més a més, els regants consideren sospitós el fet que el projecte passi per més zones de conreu que de bosc baix. El col·lectiu creu que amb aquest disseny REE vol estalviar-se obligacions de manteniment, ja que haver de passar per zones forestals li comportaria més exigències que si es passa per un terreny que tradicionalment ja està cuidat pels pagesos.

Per tot plegat, els regants i propietaris demanen que es concreti millor tant l’oferta econòmica com les afectacions presents i futures.

Mentrestant, continua la recollida de firmes per a tots els veïns que es vulguin adherir a les al·legacions.