Rebudes 336 sol·licituds per a la convocatòria d’ajuts de menjador escolar a l’Alt Urgell

Menjador escolar
Menjador escolar

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha tancat la convocatòria ordinària el passat 7 de juliol per a poder sol·licitar ajuts individuals de menjador escolar per raons socioeconòmiques per al curs 2020-2021. S’adreça a alumnes escolaritzats dins del municipi de residència, que cursin l’ensenyament obligatori o el segon cicle d’educació infantil i que estiguin matriculats als centres públics o privats concertats de la comarca.

En les sol·licituds, davant la situació actual del COVID-19, es va prioritzar la tramesa telemàtica a través de la seu electrònica del Consell Comarcal. Un 24% del total es van presentar a través d’aquesta via.

Les sol·licituds provinents d’usuaris de serveis socials, eren obligatòriament via presencial a través dels referents del CAPAU, i han estat un 33% de les sol·licituds. Per una tercera via que, era a través dels ajuntaments, només s’ha presentat una sol·licitud a l’Ajuntament d’Oliana.

Un cop revisades totes les sol·licituds, un 9% d’aquestes tenen incidències en la documentació presentada, mentre que el 91% restant s’estan tramitant segons el tràmit corresponent.

Per municipis, la gran majoria de les sol·licituds són de famílies que els seus alumnes cursen estudis a la Seu d’Urgell.

Des del 8 de juliol ja es poden presentar peticions per a sol·licitar ajut de menjador, sempre i quan ocorrin algunes de les casuístiques següents: canvi de domicili; canvi en la situació econòmica familiar posterior al 7 de juliol; canvis en la unitat familiar; altres situacions no previstes, etc.

TOTES LES NOTÍCIES