Qui es beneficiarà exactament de la reducció de l’impost als hidrocarburs per a empreses?

Autobús
Autobús de transport de persones (ATV)

Queda aprovat, a Andorra, el Decret de modificació del Reglament de mesures excepcionals per a fer front a l’increment dels preus dels hidrocarburs, així com de modificació del Reglament d’impostos especials. El ministre Eric Jover ha recordat que la situació geopolítica provocada pel conflicte entre la Federació de Rússia i Ucraïna ha provocat un fort increment dels productes energètics.

Aquesta inflació ha afectat especialment les activitats econòmiques més dependents dels hidrocarburs com poden ser les associades amb el transport de persones o mercaderies. A fi de protegir aquestes activitats i al mateix temps evitar que un increment de les seves tarifes no tingui un impacte indirecte en l’increment de preus de les mercaderies en general, el Govern, el passat 11 de maig, va establir unes mesures excepcionals de devolucions parcials dels impostos especials dels hidrocarburs.

Algunes d’aquestes devolucions tenien un llindar màxim de consum, vist que la crisi energètica s’està allargant convé revisar a l’alça aquest llindar. Així doncs, als imports de la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs previstos a l’article 23 del Reglament d’impostos especials se’ls addiciona la devolució dels 0,07 euros/l establerts en l’article 1 d’aquest Reglament per a les diferents categories previstes.

Així, si fins ara la devolució era com a màxim corresponent a 3.000 litres per any o la part proporcional per dies de vigència de les disposicions d’aquest Reglament, amb la modificació aprovada aquest dimecres es passa a 8.000 litres per any o la part proporcional per dies de vigència de les disposicions d’aquest Reglament.

Se’n podran beneficiar excepcionalment de la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs els empresaris o els professionals amb vehicles destinats al servei de taxi que disposin d’una targeta de transport associada a una llicència de taxi.

També se’n beneficiaran els vehicles destinats al transport de mercaderies amb un pes total amb càrrega igual o superior a 3.500 kg i inferior a 7.500 kg, així com els vehicles especials autopropulsats (tractors) que consumeixin gasoil de locomoció.

TOTES LES NOTÍCIES